Strategické partnerství Sprinx Systems a Humusoft

Sprinx a Humusoft uzavřeli strategické partnerství v oblasti poskytování systémů a řešení pro vysoce náročné výpočty, založených na technologii výpočetních clusterů a produktů Matlab a COMSOL Multiphysics.

Strategické partnerství Sprinx Systems a Humusoft


Sprinx a Humusoft uzavřeli strategické partnerství v oblasti poskytování systémů a řešení pro vysoce náročné výpočty, založených na technologii výpočetních clusterů a produktů Matlab a COMSOL Multiphysics.

Hlavním cílem partnerství je poskytování profesionálních služeb uživatelům, vyžadujícím extremní výpočetní výkon, který nejsou schopny poskytnout běžné pracovní stanice, při zachování vysokého stupně interaktivity, rychlosti a uživatelské přívětivosti. Tato řešení poskytují výrazné časové zkrácení vývojového cyklu i běhu samotné cílové aplikace a jsou plně výkonově škálovatelná podle aktuálních potřeb uživatele.
HPC systémy dodávané společností Sprinx Systems a provozované na operačních systémech Microsoft Windows Computing Cluster Server 2003 nebo Linux společně s produkty Matlab a COMSOL Multiphysics naleznou využití zejména pro následujících aplikace:

  • High-Performance Computing (vědecko-technické a finanční výpočty, simulace a modelování)
  • Vývoj paralelních algoritmů
  • Paralelní FEM výpočty
  • Distribuované výpočty
  • Analýza a pokročilá vizualizace velkých objemů dat
  • Integrace HPC řešení do požadovaného uživatelského prostředí (např. Excel nebo Web)

Těsná spolupráce Humusoft, který je distributorem programů MATLAB a COMSOL Multiphysics se společností Sprinx Systems, která má rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti s návrhem, provozováním a integrací HPC systémů bude garantovat, že výkon těchto řešení bude plně prověřen a optimalizován tak, aby poskytl uživatelům maximální využití jejich investic při zachování vysoké spolehlivosti a dostupnosti výpočetních zdrojů.

Sprinx Systems, jako HPC systémový integrátor, nabízí široké spektrum HPC systémů a řešení od malých, tichých a energeticky nenáročných výpočetních clusterů (do 40 výpočetních jader) vhodných i pro umístění do kanceláře, přes střední systémy (do 128-256 výpočetních jader) až po velké výpočetní clustery (do 1024 výpočetních jader). Tyto systémy jsou založeny na nejnovějších HW, SW a síťových HPC technologiích tak, aby pružně reagovaly na finanční možnosti i technické požadavky uživatelů. Nedílnou součástí je integrace řešení do IT infrastruktury uživatele tak, aby se chovalo transparentně a byly minimalizovány další nároky a náklady na jeho administraci a provozování.

"Partnerství s firmou Humusoft nám umožní nabízet HPC řešení, která budou schopna reagovat na specifické potřeby uživatelů, kteří řeší stále výpočetně komplexnější a náročnější problémy, nebo požadují vysoce flexibilní platformu pro vývoj a provozování náročných aplikací.", řekl Michal Kvasnička, vedoucí divize HPC Sprinx Systems. "Chceme ukázat uživatelům, jak jednoduchý a výhodný je přechod k HPC technologiím, které se brzy stanou normální součástí IT infrastruktury.", komentuje toto partnerství ředitel společnosti Sprinx Systems, Jiří Čáp.

"Systémy MATLAB a COMSOL umožňují řešit komplexní matematické a multifyzikální úlohy v prostředí multiprocesorových stanic a počítačových clusterů. Spojení těchto výpočetních nástrojů s HPC řešením firmy Sprinx Systems zásadním způsobem rozšíří jejich aplikační možnosti v oblasti rozsáhlých, výpočetně a datově náročných úloh.", řekl Petr Byron, ředitel firmy Humusoft.

Společnost Sprinx Systems je výrobcem a dodavatelem obchodních systémů zaměřených zejména na řízení zákaznických vztahů (CRM). High-performance computing (HPC) divize společnosti se zaměřuje na superpočítače a jejich použití nejenom ve vědecké oblasti, ale i pro klienty z komerční sféry. Firma úspěšně působí na trhu již od roku 1996 (do roku 2002 pod obchodním jménem SPRINX a její produkty a řešení využívá řada zákazníků jak v České republice, tak v zahraničí.
Komentáře