StringData analyzuje monitorovací nástroje ÚZSVM

StringData analyzuje monitorovací nástroje ÚZSVM


Společnost StringData oznámila vítězství ve výběrovém řízení vypsaném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Obsahem výběrového řízení bylo dodání „Studie stávajícího stavu monitorovacích nástrojů a návrhu dohledu kritických aplikací“. Primárním cílem studie bylo provést nezávislou analýzu aktuálního stavu monitorovacích nástrojů využívaných na územních pracovištích a pobočkách úřadu a vytvořit návrh dohledu všech kritických aplikací.

Dle informací ze společnosti StringData byla provedena detailní analýza napříč všemi oblastmi monitoringu, při které byl kladen hlavní důraz na kvalitní a podrobný reporting současného stavu. Analýza, zahrnující jak infrastrukturní a síťový monitoring, tak monitoring hardwaru, operačních systémů, aplikací, databází a bezpečnosti, odhalila možnosti pro zefektivnění monitoringu a navrhla změny, které by mohly přinést lepší přehlednost a zpracování získávaných dat.

Komentáře