StringData nasazuje LoanOffice pro zefektivní správy pohledávek v Raiffeisenbank

Společnost StringData oznamuje, že započala s nasazením svého systému LoanOffice ve společnosti Raiffeisenbank.

StringData nasazuje LoanOffice pro zefektivní správy pohledávek v Raiffeisenbank


Společnost StringData oznamuje, že započala s nasazením systému LoanOffice v Raiffeisenbank. Po předchozí spolupráci se Raiffeisenbank rozhodla pro implementaci produktu LoanOffice, který má za cíl zjednodušit správu a vymáhání pohledávek.

V bankovním domě Raiffeisenbank byl na počátku tohoto roku zahájen projekt nasazení produktu LoanOffice. V rámci přípravné fáze byla realizována vstupní analýza a příprava zakládací dokumentace. V současné době se projekt nachází v prováděcí fázi a probíhá etapa detailní analýzy potřeb pro přizpůsobení produktu LoanOffice v prostředí Raiffeisenbank. Spuštění pilotního provozu je naplánováno na druhou polovinu roku 2011.

Společnost StringData již delší dobu eviduje zvýšený zájem o konzultace i moderní nástroje podpory v oblasti řešení správy pohledávek, na kterou se zaměřuje klíčový produkt LoanOffice. Primární příčiny zvyšující se poptávky po systematizaci aktiv spojených s vymáháním identifikovala v rostoucím počtu delikventních případů a následné hrozbě zvýšených ztrát způsobených nedostatečnými zdroji pro jejich efektivní správu. Zejména společnosti z finančního sektoru, jako je Raiffeisenbank a další velké bankovní instituce, hledají řešení, které jim pomůže zefektivnit správu a vymáhání pohledávek.

„Velice si ceníme dlouhodobé spolupráce se společností Raiffeisenbank. Jsme potěšeni, že se rozhodli implementovat další produkt z našeho portfolia, který jim, jak věříme, pomůže stabilizovat nárůst zdrojů pro zvládnutí administrativy spojené s vymáháním pohledávek,“ uvádí Petr Dlouhý, Sales & Marketing Director StringData. Více informací se dozvíte na www.stringdata.cz.

Komentáře