StruxureWare Data Center Operation v7.2 od Schneider Electric odhalí nevyužívané servery

Společnost Schneider Electric představila software StruxureWare Data Center Operation v7.2 pro správu infrastruktury datového centra (Data Center Infrastructure Management - DCIM).

StruxureWare Data Center Operation v7.2 od  Schneider Electric odhalí nevyužívané servery


Tento nástroj podle tiskového prohlášení společnosti Schneider Electric identifikuje málo využívané a zahálející servery a optimalizuje tím IT zařízení v datovém centru. Nová verze mimo jiné přináší funkci IT Power Control postavenou na technologii Intel Data Center Manager (DCM) a plug-in Cisco UCS Manager.

“Firmy stále více zkoumají příležitosti k optimalizaci datových center. Lze jí dosáhnout restrukturalizací a konsolidací fyzické infrastruktury a optimalizace IT vrstvy,” uvedl Ivan Hábovčík, viceprezident pro IT Business Schneider Electric v ČR. “Nástroj StruxureWare Data Center Operation verze 7.2 přináší informace pro rozhodnutí o efektivnějším provozu datového centra. Manažeři datových center díky této platformě mohou řídit, monitorovat a optimalizovat spotřebu energie v datovém centru až na úroveň jednotlivých serverů či výpočetních jednotek. Výsledkem jsou úspory kapitálových a provozních výdajů a prodloužení životního cyklu datového centra.“

Zákazníci díky softwaru StruxureWare Data Center Operation v7.2 mohou optimalizovat IT vrstvu datového centra tím, že se zaměří na reálnou spotřebu elektrické energie a ne na hodnoty uváděné výrobcem. Manažeři datových center tak mají k dispozici seznam serverů, jež jsou pravděpodobnými kandidáty na modernizaci, sdílené zatížení nebo vyřazení. Software informuje i o málo využitých serverech. Lze tak zredukovat počet serverů a zvýšit návratnost investic.  

Mezi nové funkce StruxureWare Data Center Operation v7.2 patří:

•    Monitorování spotřeby a využití elektřiny v IT – určuje u všech IT zařízení jejich přínos pro firmu. Pomáhá odstranit nevyužívané servery a zvýšit IT kapacitu na úrovni racku, řady a místnosti.
•    Sledování málo využívaných serverů – snižuje náklady odstraněním nepotřebných serverů a zvýšením efektivity a kapacity racků.
•    Úhrada využití serverů – firmy díky ní mohou zaznamenat a spárovat náklady na IT v jednotlivých odděleních až po úroveň fyzických či virtuálních serverů.
•    Autodetekce IT zařízení – šetří čas a zvyšuje přesnost inventáře zařízení.
•    Automatické přiřazování – automaticky zařazuje objevená IT zařízení do inventáře na základě vlastností, jako je výrobce, model a IP adresa.
•    Monitorování IT zařízení – ustavičně objevuje a monitoruje IT součásti pomocí standardních protokolů. Výsledkem je přesný a stále aktuální inventář zařízení.
•    Knihovna Genome – soustavně rozšiřovaná knihovna zařízení, díky které software dokáže identifikovat spotřebu bez pomoci hardwarových senzorů.
•    Tvorba zpráv – informace o málo využitých serverech, zařízeních spotřebovávajících nejvíce energie a indikátorech výkonu.

APC by Schneider Electric vybavila platformu StruxureWare Data Center Operation v7.2 několika automatizovanými prostředky pro sledování inventáře zařízení od různých výrobců tak, aby byly zaznamenané v jednom systému. Technologie IT Power Control postavená na Intel DCM v reálném čase zaznamenává na úrovni serverů údaje o spotřebě elektřiny. StruxureWare Data Center Operation v7.2 díky ní poskytuje manažerům datových center ucelené informace o spotřebě elektřiny.


Úvodní foto: © auremar - Fotolia.com
Komentáře