Student ČVUT získal stáž ve výzkumném centru IBM v Curychu

Společnost IBM vyhlásila výsledky výběrového řízení stážového programu Great Minds. Student ČVUT, Jan Staněk, tak dostane možnost strávit několik měsíců ve výzkumné laboratoři IBM v Curychu.

Student ČVUT získal stáž ve výzkumném centru IBM v Curychu


Každoročně se stážistům otevírají dveře švýcarských a izraelských laboratoří společnosti IBM. Nominace do  stážového programu ve výzkumných laboratořích v Curychu a Haifě se scházejí z celkem 17 zapojených zemí. Projít výběrovým řízením se v minulosti podařilo i několika studentům z českých vysokých škol. V loňském roce například výběrovým řízením úspěšně prošel Vít Prajzler z fakulty elektrotechniky ČVUT.

„V laboratoři IBM jsem se zabýval především problematikou business intelligence nebo business analytics. Jedná se vlastně o analýzu podnikání, tedy zpracovávání obrovského množství různorodých firemních dat z oblastí lidských zdrojů, financí nebo obchodu,“ sdílí své zkušenosti Vít Prajzler.

Po absolvování stáže a ukončení studia na ČVUT se Vít Prajzler do výzkumné laboratoře IBM v Curychu opět vrátil, aby ve výzkumu pokračoval na nové pozici. V současné době zvažuje novou kariérní příležitost v podobě PhD studia na ETH v Curychu ve spolupráci s IBM.

O stážovém programu Great Minds

Program probíhá již od roku 2007 a během jeho šesti ročníků čeští studenti uspěli již počtvrté. Vzhledem k technickému zaměření stáže jsou nejúspěšnějšími absolventi ČVUT a Matematicko-fyzikání fakulty UK. Přihlášení studenti musí projít několikakolovým hodnocením, které začíná nominací vyučujícího na škole. Na lokální úrovni se hodnotí jak životopis, tak i motivační dopis a doporučení pedagoga. Nejlepších 4-5 nominací je následně odesláno do laboratoří IBM, kde jsou na základě zaslaných dokumentů a telefonních pohovorů vybráni stážisti. Čeští studenti obstáli v tvrdé konkurenci z Ruska, Polska, Turecka a dalších zemí.

Samotná stáž probíhá během roku, na základě dohody mezi mentorem a stážistou. Délka stáže je od 3  do 6 měsíců a studentům jsou hrazeny náklady na dopravu a pobyt v místě laboratoře. Studenti získají možnost poznat prostředí komerčního výzkumu na světové úrovni, setkat se s uznávanými experty a prohloubit své znalosti a dovednosti ve vybrané oblasti vědy a výzkumu. Talentovaní studenti mají možnost pokračovat se spolupráci s laboratoří i po skončení stáže.

Komentáře