Studenti a společnosti z ČR, Polska a Německa budou soutěžit v inovacích

Malé a střední podniky, které sídlí nebo mají provozovnu v Euroregionu Nisa, a studenti z vysokých škol v dané oblasti, se mohou zúčastnit mezinárodní soutěže Inovace 2011.

Studenti a společnosti z ČR, Polska a Německa budou soutěžit v inovacích


Devátý ročník, kde budou - stejně jako v předchozích letech – soupeřit společnosti a vysokoškoláci z České republiky, Německa a Polska, se koná díky spolupráci hospodářských komor daných zemí. Partnerem akce je také Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

„Těší mě, že spolupráce česko-německo-polského trojúhelníku funguje i v kontextu s inovacemi. A také to, že se hodnotí nápady uvedené do praxe nebo ty, na nichž spolupracuje akademická obec a soukromý sektor. Právě v tom vidím jednu z cest k posílení tolik debatované konkurenceschopnosti České republiky,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek.

Soutěž Inovace 2011 má tři kategorie: Nejlepší inovace – hodnotit se v ní budou nově vyvinuté výrobky, technologie a služby, které se úspěšně uplatnily na trhu a jsou důkazem technického a technologického pokroku. V Nejlepší přeshraniční spolupráci jde o významná kooperační sdružení napříč česko-německo-polskými hranicemi, která úspěšně vyvíjí a uplatňují nové výrobky, technologie nebo procesy. Třetí kategorie Nejlepší studentská inovace je určena pro mladé lidi a jejich inovační projekty. I v tomto případě už musí být uplatněny v praxi nebo musely vyústit ve spolupráci vysoké školy s průmyslovým podnikem.

Přihlášené projekty vždy nejdříve posoudí národní komise expertů. V každé kategorii vybere jeden subjekt. Všech devět adeptů, tj. z každé země celkem tři zástupci, se 21. října 2011 představí mezinárodní komisi složené z odborníků z ČR, SRN a Polska na Hospodářské konferenci v Boleslawci. A právě tady se vyberou vítězové v každé ze tří kategorií. S tím, že nejlepší firmy a lidé dostanou kromě ocenění finanční odměnu až do výše 1 000 EUR.

Do soutěže Inovace 2011 se mohou malé a střední podniky i studenti hlásit už teď, a to do 12. října 2011. Buď prostřednictvím webových stránek www.best-innovation.com, mailem: info@ohkliberec.cz nebo klasickým dopisem odeslaným na adresu: Okresní hospodářská komora Liberec, Rumunská 655/9. 460 01 Liberec. Na webových stránkách jsou k dispozici také detailní podmínky a pravidla soutěže.

v euroregionu nisa se soupeří o inovace 2011

jsou nápaditější české, německé či polské firmy a studenti?

na podzim ukážou výsledky mezinárodní soutěže.

Praha, 8. srpna 2011: Malé a střední podniky, které sídlí nebo mají provozovnu v Euroregionu Nisa, a studenti z vysokých škol v dané oblasti, se mohou zúčastnit mezinárodní soutěže Inovace 2011. Devátý ročník, kde budou - stejně jako v předchozích letech – soupeřit společnosti a vysokoškoláci z České republiky, Německa a Polska, se koná díky spolupráci hospodářských komor daných zemí. Partnerem akce je také Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

„Těší mě, že spolupráce česko-německo-polského trojúhelníku funguje i v kontextu s inovacemi. A také to, že se hodnotí nápady uvedené do praxe nebo ty, na nichž spolupracuje akademická obec a soukromý sektor. Právě v tom vidím jednu z cest k posílení tolik debatované konkurenceschopnosti České republiky,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek.

Spolupráci vyzdvihuje také ředitel Okresní hospodářské komory v Liberci Martin Procházka: „Mezinárodní soutěž Inovace 2011 pomáhá nejen zviditelnit firmy, které v daných regionech inovují. Spojuje tři země a je tak velmi přínosná pro budování přeshraničních vztahů v Euroregionu Nisa. „S libereckou hospodářskou komorou nejde o první společný projekt. Pořádáme i další akce, vždy se záměrem poskytnout co nejkvalitnější služby firmám i jednotlivcům v celém regionu, či napříč hranicemi, a pomoci jim tam rozvíjet podnikatelskou činnost“, dodává Petr Bernát, vedoucí Regionální kanceláře CzechInvestu v Liberci.

Soutěž Inovace 2011 má tři kategorie: Nejlepší inovace – hodnotit se v ní budou nově vyvinuté výrobky, technologie a služby, které se úspěšně uplatnily na trhu a jsou důkazem technického a technologického pokroku. V Nejlepší přeshraniční spolupráci jde o významná kooperační sdružení napříč česko-německo-polskými hranicemi, která úspěšně vyvíjí a uplatňují nové výrobky, technologie nebo procesy. Třetí kategorie Nejlepší studentská inovace je určena pro mladé lidi a jejich inovační projekty. I v tomto případě už musí být uplatněny v praxi nebo musely vyústit ve spolupráci vysoké školy s průmyslovým podnikem.

Přihlášené projekty vždy nejdříve posoudí národní komise expertů. V každé kategorii vybere jeden subjekt. Všech devět adeptů, tj. z každé země celkem tři zástupci, se 21. října 2011 představí mezinárodní komisi složené z odborníků z ČR, SRN a Polska na Hospodářské konferenci v Boleslawci. A právě tady se vyberou vítězové v každé ze tří kategorií. S tím, že nejlepší firmy a lidé dostanou kromě ocenění finanční odměnu až do výše 1 000 EUR.

Do soutěže Inovace 2011 se mohou malé a střední podniky i studenti hlásit už teď, a to do 12. října 2011. Buď prostřednictvím webových stránek www.best-innovation.com, mailem: info@ohkliberec.cz nebo klasickým dopisem odeslaným na adresu: Okresní hospodářská komora Liberec, Rumunská 655/9. 460 01 Liberec. Na webových stránkách jsou k dispozici také detailní podmínky a pravidla soutěže.

Komentáře