Studenti VŠB v Ostravě vyslechli přenášku na téma cloudu od K2 atmitec

Studenti Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava si v úterý 10. dubna 2012 vyslechli přednášku na téma Významy a přínosy cloudu.

Studenti VŠB v Ostravě vyslechli přenášku na téma cloudu od K2 atmitec


Na přednášce zaznělo, že ať už se jedná o veřejný, privátní, hybridní nebo komunitní cloud, k umístění technologií pro jeho provoz se využívá datové centrum, které musí splňovat přísná kritéria. Jedná se zejména o fyzickou bezpečnost (stavební řešení objektu datového centra, elektronický zabezpečovací systém, identifikační systém, prostupový a kamerový systém atd.), zabezpečené napájení, zabezpečení environmentálních podmínek v datových sálech a zabezpečenou datovou konektivitu. Provedení datového centra je kategorizováno klasifikací Tier. Tato klasifikace určuje dostupnost technologií datového centra a jejich zabezpečení proti výpadku.

„Přednáška byla záměrně koncipována tak, aby poukázala na rozdíly mezi opravdovým cloudem a virtualizací, na vlastnosti typické pro cloud a na to, kde je možné cloudové služby provozovat. Z tohoto pohledu považujeme službu za cloudovou v případě, že si ji objednávám přes webový portál, ze standardizované nabídky, je nasazována a spouštěna automatizovaně, je měřitelná a je účtovatelná v modelu ‚pay per use‘,“ říká Ing. Karel Stýblo, ředitel K2 atmitec.
Úvodní foto: © Beboy - Fotolia.com
Komentáře