Supervýkonné počítačové centrum Masarykovy univerzity zahájilo provoz

Supervýkonné výpočetní centrum CERIT Scientific Cloud (CERIT-SC) Masarykovy univerzity spustilo první výpočty.

Supervýkonné počítačové centrum Masarykovy univerzity zahájilo provoz


Centrum poskytuje výpočetní a úložné zdroje vědcům z celého Česka i ze zahraničí. Na jeho vybavení výkonnou výpočetní technikou získala univerzita 130 milionů korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

„Vznik centra souvisí především s nárůstem experimentálních dat produkovaných moderní vědou. Je potřeba používat nové metody a nástroje pro zpracování, ukládání i manipulaci s těmito enormními objemy dat,“ vysvětlil ředitel CERIT-SC Luděk Matyska.

Mezi partnerské projekty, které již s CERIT-SC podepsaly smlouvu o spolupráci, patří projekt CzechGlobe Akademie věd ČR, který se zabývá studiem globální změny, centrum AdMaS, jež se věnuje vývoji pokročilých stavebních materiálů, centrum výzkumu nádorových onemocnění RECAMO nebo Moravská zemská knihovna. Počítačové centrum bude spolupracovat i s institucemi uvnitř Masarykovy univerzity jako je CEITEC, Institut biostatistiky a analýz, Loschmidtovy laboratoře či Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí.

Projekt umožní do centra postupně instalovat více než 3500 procesorových jader a přes 3,5 petabajtu (1 petabajt = 1 milion gigabajtů) úložné kapacity pro data. Přínosem by měla být velká flexibilita přístupu na okamžitou žádost. Centrum tak bude moci reagovat i na neplánované výpočetní potřeby uživatelů. CERIT-SC bude navíc intenzivně spolupracovat s uživatelskými skupinami na výzkumu a vývoji metod pro co nejefektivnější využití zdrojů e-infrastruktury.

Komentáře