Symantec: kyberzločin způsobuje větší škody než kokain s heroinem dohromady

Jedna z největších světových studií o počítačové kriminalitě upozorňuje, že každý den se obětí kyberzločinu stane více než jeden milión lidí.

Symantec: kyberzločin způsobuje větší škody než kokain s heroinem dohromady


Podle studie týmu Norton společnosti Symantec činí roční náklady spojené s počítačovou kriminalitou 114 miliard dolarů. Hodnota času, který ztratily oběti kyberzločinu, je 274 miliard dolarů.  V uplynulém roce se obětí kyberzločinu stalo 431 milionu dospělých a celkové roční náklady spojené s kyberzločinem jsou 388 miliard dolarů (zahrnuje finanční ztráty i ztrátu času), což je podstatně více, než je částka spojená s černým trhem s marihuanou, kokainem a heroinem (288 miliard dolarů).

 

2/3 dospělých se již staly obětí kyberzločinu

Podle zprávy Norton Cybercrime Report 2011 se více než dvě třetiny dospělých (69 %) někdy stalo obětí kyberzločinu. Každou vteřinu se obětí počítačových zločinců stane 14 dospělých. Každý den se jedná o více než 1 milion obětí. Report ukazuje, že 10 % dospělých s přístupem k internetu z telefonu mělo někdy zkušenost s kyberzločinem právě skrze mobilní telefon. Zpráva Symantec Internet Security Threat Report číslo 16  upozornila na nárůst mobilních zranitelností o 42 % v roce 2010 oproti roku 2009. To jen potvrzuje zvýšený zájem počítačových zločinců o mobilní zařízení. Počet nových mobilních zranitelností operačních systémů vzrostl ze 115 v roce 2009 na 163 v roce 2010. Kromě hrozeb pro mobilní zařízení se zvyšuje i počet hrozeb pro sociální sítě a nedostatečná ochrana může být jednou z hlavních příčin nárůstu obětí počítačové kriminality.

Muž generace tisíciletí s mobilním telefonem

Studie jako nejčastější oběť popisuje muže ve věku 18 až 31 let s přístupem k internetu z mobilního telefonu. V této kategorii se 4 z 5 (80 %) mužů stalo obětí kyberzločinu. Nejčastější druh počítačové kriminality jsou počítačové viry a škodlivé kódy, se kterými má zkušenost 54 % respondentů. Následují podvody (11 %) a phishingové zprávy (10 %). Podle zprávy Internet Security Threat Report číslo 16 identifikoval Symantec v roce 2010 více než 286 milionů unikátních variant škodlivého kódu, což je nárůst o 19 % ve srovnání s 240 miliony v roce 2009.

 Rozpor mezi povědomím o hrozbách a bezpečným jednáním ilustruje i fakt, že zatímco 74 % respondentů tvrdí, že si uvědomuje nebezpečí počítačové kriminality, mnoho z nich nepřijalo nezbytná opatření. 41 % dospělých uvedlo, že nemá aktuální bezpečnostní software pro ochranu osobních údajů na internetu. Navíc pouze méně než polovina (47 %) pravidelně kontroluje výpisy z kreditních karet, jestli nedošlo k nějakému podvodu, a 61 % nepoužívá komplexní hesla nebo je nemění pravidelně. Mezi uživateli s přístupem k internetu prostřednictvím mobilního telefonu má pouze 16 % nainstalovaný aktuální bezpečnostní software pro mobilní zařízení.

 Celá zpráva Norton Cybercrime Report je k dispozici na stránce: http://norton.com/cybercrimereport.Metodika Norton Cybercrime Report

StrategyOne provedlo mezi 6. únorem a 14. březnem 2011 rozhovory s 19 636 lidmi (12 704 dospělých starších 18 let  4 553 dětí ve věku 8 - 17 let a 2 379 učitelů) z 24 zemí (austrálie, brazílie, kanada, čína, francie, německo, indie, itálie,  japonsko, nový zéland, španělsko, švédsko, velká británie, usa, belgie, dánsko, holandsko, hong kong, mexiko, jižní afrika, singapur, polsko, švýcarsko, spojené arabské emiráty).

Komentáře