Symantec nabízí program analýzy počítačových hrozeb

Společnost Symantec ohlásila program analýzy počítačových hrozeb Symantec CTAP (Cyber Threat Analysis Program), který komplexně pojímá získávání a identifikaci globálně platných bezpečnostních informací, poskytování lokalizovaných identifikací hrozeb a vytváření vhodných nápravných opatření a protiopatření k ochraně důležitých informací klientů a zlepšení jejich celkové bezpečnostní situace.

Symantec nabízí program analýzy počítačových hrozeb


Program CTAP poskytuje přístup k jednomu z největších komerčních úložišť údajů o zranitelných místech ovlivňujících počítačovou bezpečnost a informacím o počítačových hrozbách a přidává širokou sadu bezpečnostních nástrojů společnosti Symantec. Společnost Symantec poskytuje tento přístup prostřednictvím vysoce kvalifikovaných analytiků na pracovišti klienta a tím zlepšuje stav ochrany organizace a zvyšuje její proaktivní schopnosti.

Cílem programu CTAP, který doplňuje integrované služby Security Intelligence Services, je rozšířit zákazníkův přehled o světě hrozeb a poskytnout zdroje pro účinné zmírnění rizik a odezvu na vyžádání. Program využívá rozsáhlou globální informační síť společnosti Symantec a široké odborné znalosti v oblasti zabezpečení, kterými disponuje pouze společnost Symantec, a zákazníkům poskytuje podrobné zprávy a ověřené informace o útocích, aktivitě nebezpečného kódu, phishingu a nevyžádaných e-mailech, s nimiž se organizace každodenně setkávají.

XIV. vydání zprávy Internet Security Threat Report společnosti Symantec vydané v dubnu 2009 ukázalo rozsah současných hrozeb vůči počítačové bezpečnosti. Společnost Symantec vytvořila v roce 2008 více než 1,6 mil. nových signatur nebezpečného kódu a v každém měsíci roku 2008 zablokovala na celém světě v průměru víc než 245 milionů pokusů o útok nebezpečného kódu. 90 % všech hrozeb zjištěných společností Symantec ve sledovaném období se pokoušelo o krádež důvěrných informací.

V rámci programu CTAP spojují analytici počítačových hrozeb společnosti Symantec data klientů a veřejná data s informacemi dostupnými v programu CTAP a rychle identifikují nové hrozby vůči počítačové bezpečnosti, určují skutečný charakter útoků, vyvíjejí protiopatření a zavádějí řešení. Analytici, kteří využívají globální úložiště společnosti Symantec, dávají zákazníkům přístup k podrobným a rozsáhlým informacím a rozmanitým nástrojům, které lze získat pouze prostřednictvím tohoto programu:

 

  • Informace o útocích, zranitelných místech a nebezpečném kódu
  • Informace o phishingu, nevyžádané poště, únicích dat, spywaru, adwaru a virech
  • Informace o podzemních počítačových ekonomikách a nástražných sítích
  • Komunita analytiků programu CTAP společnosti Symantec
  • Prostředky výzkumu IT a podpora
  • Související analýzy a specifické zprávy

 

Společnost Symantec poskytuje odborníky v místě a vzdálené odborníky, kteří přizpůsobují analýzy, reakce a akce projektovým specifikacím každého klienta. Hluboké odborné znalosti se zaměřují na čtyři klíčové oblasti: informace z oblasti počítačové bezpečnosti, analýzy provozu sítí, analýzy nebezpečných kódů a forenzní analýzy. Program CTAP využívá důmyslné nástroje, včetně inteligentních datových úložišť se zabudovanými sadami nástrojů a interních systémů společnosti Symantec, které analytikům programu CTAP umožňují identifikovat nové bezpečnostní hrozby z Internetu, vyvíjet obranné mechanismy a distribuovat řešení. To jim umožňuje vytvořit bezpečnější provozní prostředí a tím zlepšit situační přehled v organizaci a reakci organizace.

 

Symantec Global Intelligence Network

V rámci globální informační sítě společnosti Symantec jsou udržovány rozsáhlé databáze dat shromážděných z celého světa umožňující identifikaci nových hrozeb, vývoj obranných mechanismů a distribuci řešení. Tato síť získává informace týkající se zabezpečení z celého světa. Analytici ve společnosti Symantec tak mají bezkonkurenční schopnost identifikovat a analyzovat nové trendy v oblasti útoků, aktivitu nebezpečného kódu, phishingu a nevyžádané pošty a poskytovat ochranu a podložené komentáře. Společnost Symantec provozuje 11 středisek Security Response Center a ke sledování nebezpečných činností využívá 240 000 senzorů útoků.

 

Cena a dostupnost na trhu

Program analýzy počítačových hrozeb CTAP společnosti Symantec je k dispozici nyní. Cena se odvíjí od počtu analytiků, které bude organizace v rámci programu CTAP využívat. Další informace jsou k dispozici na adrese http://www.symantec.com/business/services/category.jsp?pcid=security.

 

Komentáře