Symantec potřebuje šetřit

Symantec rostl především ve spotřebitelském segmentu, i tak ale firma potřebuje ušetřit 200 milionů USD. Pokles zaznamenala správa datových center.

Symantec potřebuje šetřit


Symantec rostl především ve spotřebitelském segmentu, i tak ale firma potřebuje ušetřit 200 milionů USD. Pokles zaznamenala správa datových center.

Symantec oznámil výsledky za účetně třetí fiskální čtvrtletí roku 2006, které skončilo na konci minulého roku. Výnos podle standardu GAAP činil 1,313 miliard dolarů (asi 28,4 miliard Kč) a non-GAAP výnos byl 1,324 miliard dolarů. Non-GAAP výnos vzrostl oproti srovnatelnému období loňského roku o 6 %.

Spotřebitelský segment představoval v tomto čtvrtletí 31 % celkového výnosu společnosti a podle non-GAAP výsledků meziročně vzrostl o 24 %. Služby tvořily 4 % celkového výnosu a meziročně vzrostly o 8 %. Sektor správy zabezpečení a dat představoval 39 % celkového výnosu a meziročně vzrostl o 3 %. Sektor správy datových center představoval 26 % celkového výnosu a meziročně poklesl o 8 %.

Jednotlivé regiony:

  • výnos za kvartál v asijsko-tichomořské oblasti a Japonsku představoval 14 % celkových výnosů a meziročně vzrostl o 11 %.
  • Americký region, zahrnující Spojené státy, Latinskou Ameriku a Kanadu, představovaly 55 % celkových výnosů a dosáhly 5% meziročního růstu.
  • Oblast Evropy, Středního východu a Afriky představovala v kvartálu 31 % celkového výnosu a zaznamenala 5% meziroční růst.

Symantec plánuje, že v zájmu přizpůsobení nákladů nově očekávaným výnosům zredukuje strukturu svých nákladů o 200 mil. USD. Společnost určila několik oblastí, kde tohoto cíle hodlá dosáhnout: snížení počtu nově přijímaných zaměstnanců, snížení výdajů za dodavatele a poradenství, snížení cestovních výdajů, konsolidace dalších středisek a snížení počtu současných pracovních sil v některých podnikových funkcích a zeměpisných oblastech.
Komentáře