Systém pro řízení skladových zásob může snížit množství přesčasů

Společnost Jansen Display oznámila výsledky nasazení řešení WMS - Warehouse Management System.

Systém pro řízení skladových zásob může snížit množství přesčasů


Řešení WMS přináší možnost dosáhnout automatizace skladovacích procesů od objednání zboží až po jeho expedici. Společnost Jansen Display z tohoto důvodu nedávno implementovala WMS systém od společnosti Karat Software.

"Systém skladových pozic zavedl do skladu nový řád, významně ubylo zákaznických reklamací. Pracovníci se s novým systémem rychle ztotožnili, zlepšila se komunikace mezi obchodníky a dispečerem skladu. Průměrná pracovní doba skladníků se zkrátila o 1 hodinu, což má příznivý dopad do potřeby minima přesčasů“, uvedl Vít Zajíček, Managing director společnosti Jansen Display.

WMS systém může v případě správné implementace přispět k dosažení následujících cílů:

  • ­    Přesné a včasné dodání zboží
  • ­    Zrychlení skladových procesů
  • ­    Zvýšení spolehlivosti dodávek
  • ­    Zrychlení skladových operací, jejich zpětná identifikovatelnost
  • ­    Přehled o umístění zásob na skladě, optimalizace tras pro jejich přesuny
  • ­    Definování logistických procesů a dokumentování činnosti skladníků při plnění jednotlivých činností
  • ­    Zvýšení efektivity pracovníků - snížení nákladů
  • ­    Podpora online práce prostřednictvím mobilních terminálů (WiFi), řízení priorit a systematické vytěžování skladníků
  • ­    Provádění online inventur, řízení obalového salda
Komentáře