Systémy pro vzdálený monitoring a správu jsou příliš složité

Společnost GFI Software oznámila výsledky průzkumu řešení pro vzdálený monitoring a správu (RMM – Remote Monitoring & Management), který proběhl mezi poskytovateli managed services (MSP – Managed Service Provider), specializovanými prodejci (VAR – Value Added Reseller) a poskytovateli IT podpory.

Systémy pro vzdálený monitoring a správu jsou příliš složité


Z výsledků vyplynulo, že téměř polovina všech poskytovatelů řízených služeb považuje implementaci RMM za příliš obtížnou a zároveň jim složitost systému nedovoluje využívat jeho větší část. Téměř polovina poskytovatelů IT podpory a řízených služeb dále uvedla, že počáteční investice do softwaru RMM je pro ně příliš vysoká a 42 % z nich se vyjádřilo, že návratnost investice (ROI – return on investment) nesplňuje jejich očekávání.

Mezi nejvíce ceněné funkce RMM se podle respondentů řadí monitoring serverů, monitoring LAN & Windows, správa aktualizací (Patch Management) a vzdálená podpora (Remote Support). Hlavním důvodem pro využívání RMM je schopnost nabídnout rychlejší dobu odezvy a preventivní údržbu.

Průzkum dále ukázal, že téměř polovině (47 %) respondentů trvá uvedení RMM systému do plného provozu déle než měsíc (od okamžiku nákupu software). Jedna pětina respondentů (20 %) dokonce uvedla, že jim tentýž úkon trvá déle než 6 měsíců.

Pro 41 % respondentů bývá úplné zaškolení techniků do systému záležitostí kratší než 1 měsíc, zatímco jiným 15 % dotázaných zabere zaškolení uživatelů déle než 6 měsíců.

Většina (56 %) respondentů přiznává, že jejich personál nemá čas prostudovat si celý RMM systém. Ze zbývající skupiny těch, kdo studovali celý systém, si 40 % manažerů IT podpory myslí, že se jejich technické týmy ponořily do detailů implementace RMM tak hluboko, že ztratily svou orientaci na zákazníky.

Celosvětový on-line průzkum provedla divize GFI MAX v červnu 2009. V jeho rámci bylo více než 200 poskytovatelů IT podpory a řízených služeb dotázáno na svou spokojenost s instalací a provozem RMM systému, zaškolením uživatelů, cenovými modely a návratností investice. Celá zpráva z tohoto průzkumu je dostupná ke stažení na: http://www.gfi.com/documents/max_survey.pdf





Komentáře