Systémy UNICORN obchodují s elektřinou v Itálii a Srbsku

Česká softwarová společnost UNICORN dokončila implementaci svého informačního systému Damas pro správce přenosových sítí v Itálii a Srbsku v hodnotě několika desítek milionů korun.

Systémy UNICORN obchodují s elektřinou v Itálii a Srbsku


Česká softwarová společnost UNICORN dokončila implementaci svého informačního systému Damas pro správce přenosových sítí v Itálii a Srbsku v hodnotě několika desítek milionů korun.

Komplexní informační systémy UNICORNu nyní napomáhají otevírání trhu s elektřinou v obou zemích zejména v oblasti alokace přenosových kapacit na tržních principech.

„Obě zakázky pro nás znamenaly nejen získání nových významných zákazníků, ale i možnost zmapovat další část tohoto tržního segmentu v evropském regionu, na který se chceme v dalších letech zaměřit," uvedl marketingový ředitel společnosti Otto Vitouš.

V Itálii zvítězil UNICORN ve výběrovém řízení vypsaném provozovatelem přenosové soustavy TERNA
v roce 2006. Jeho systém Damas nyní provádí dlouhodobé i denní aukce přeshraničních kapacit pro přenos, zajišťuje správu přeshraničních toků elektřiny včetně automatizace datových výměn s okolními státy a provádí i doprovodné procesy včetně fakturace. Podle Otto Vitouše nahradil Damas několik stávajících dílčích systémů, je spolehlivější a nabízí vyšší kontrolu nad obchodními procesy uživatele. Systém navíc umožnil přechod na nejnovější standardy ETSO pro datovou komunikaci.

Obdobné řešení nasadil UNICORN na základě loňského vítězství v tendru i u srbského provozovatele přenosové soustavy EMS (Elektromreža Srbije). V rámci projektu realizovaného 'na klíč' UNICORN zajistil kompletní dodávku infrastruktury, přizpůsobil a nasadil Damas jako aukční systém a zajistil jeho integraci s okolím. V letošním roce se kromě dlouhodobých aukcí očekává zavedení denních aukcí a přechod
na vnitrodenní aukce s vybranými okolními sítěmi.

Informační systém Damas byl vytvořen a poprvé nasazen u provozovatele české přenosové soustavy, firmy ČEPS. Damas od samého počátku vznikal jako plně webová aplikace, jejímž účelem bylo zabezpečit komunikaci a výměnu informací mezi provozovatelem přenosové sítě a jeho obchodními partnery.
Z počáteční jednoduché aplikace se rozvinul do podoby komplexního obchodního informačního systému (B2B portál) s řadou modulů, které pokrývají veškeré obchodní procesy provozovatele přenosové soustavy v podmínkách liberalizovaného trhu s elektřinou, jak jej definuje evropská legislativa. Vedle společnosti ČEPS využívá od roku 2004 systém i Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS).

Komentáře