T-Mobile má Cestovatele

V lednu 2006 představí T-Mobile zásadní novinku v oblasti roamingu pro tarifní zákazníky – tarifní zvýhodnění k Happy roamingu nazvané Cestovatel. Má jít o nejvýhodnější nabídku roamingového volání na českém trhu – v sítích T-Mobile na celém světě budou čeští zákazníci tohoto operátora volat domů za 4 Kč za minutu a sestavovací poplatek.

T-Mobile má Cestovatele


Příchozí hovory o libovolné délce budou pouze v ceně sestavovacího poplatku. Ceny volání mimo sítě T-Mobile a ceny za ostatní služby se řídí cenami Happy roamingu. Zvýhodnění Cestovatel bude T-Mobile nabízet v devíti zemích, které se na celkovém počtu hovorů českých zákazníků v roamingu podílejí téměř 70 procenty.

„S Cestovatelem se zákazníci mohou zbavit obav z vysokých cen za volání v zahraničí – volají totiž za transparentní ceny srovnatelné s voláním v rámci České republiky,“ komentuje tento krok Roland Mahler, generální ředitel T-Mobile a dodává: „Jde o logický krok v naší nabídce, který odráží jak výhody našeho členství v mezinárodní skupině, tak naši snahu přinášet jednoduché a inspirativní služby.“

Za kolik a kde

Nové tarifní zvýhodnění Cestovatel si mohou zákazníci aktivovat k Happy roamingu. Po zaplacení aktivačního poplatku ve výši 29 Kč pak mohou při používání mobilního telefonu v zahraničí výrazně snížit své účty za roaming ve všech zemích, kde existuje síť T-Mobile. Zemí je celkem devět – Německo, Rakousko, Slovensko, Velká Británie, Maďarsko, Nizozemí, Polsko, Chorvatsko a Spojené státy americké. V těchto státech zákazníci používají mobil na cestách nejčastěji – téměř 70 % hovorů v roamingu bylo v roce 2004 uskutečněno právě zde. Statistiky T-Mobile Czech Republic a.s.

Za volání z cílové země do České republiky či v rámci dané země zákazník zaplatí sestavovací poplatek ve výši 29 Kč (34,51 Kč vč. DPH), a pak už pouhé 4 koruny (4,76 Kč vč. DPH) za každou minutu hovoru.

Desetiminutový hovor do České republiky tak bude stát pouhých 69 Kč (82,11 vč. DPH). To například při volání s Cestovatelem ze sítě T-Mobile Německo představuje úsporu minimálně 57 %, protože minutová cena za tento typ hovoru činí u českých operátorů minimálně 16,08 (19,14) Kč, a to pouze mimo špičku.

Ještě větší úsporu – 77 % – zaznamenají zákazníci volající ze sítě T-Mobile USA. Běžně totiž minuta hovoru ze Spojených států stojí 30 a více korun, takže by obdobný hovor stál nejméně 300 Kč.

Při příchozích hovorech v sítích T-Mobile zákazník s Cestovatelem zaplatí sestavovací poplatek ve výši 29 Kč (34,51 Kč vč. DPH), ať už je délka hovoru jakákoli. Délka hovoru v síti T-Mobile je z bezpečnostních důvodů omezena na 65 minut.

Ostatní sazby (SMS, MMS, volání z jiných než T-Mobile sítí) budou účtovány dle zónového tarifu Happy roaming.

Přehled cen v Kč

Bez DPH S DPH celkem
cena volání/min + sestavovací poplatek
Odchozí hovory 4,00/min + 29,00 4,76/min + 34,51
Příchozí hovory 0,00/min + 29,00 0,00/min. + 34,51
Aktivace 29,00 34,51
Měsíční poplatek 0,00 0,00
Pozn.: Po první minutě je hovor účtován po sekundách.
Komentáře