T-Systems představuje řešení SAP jako službu

Společnost T-Systems Czech Republic podepsala novou smlouvu se společností SAP ČR.

T-Systems představuje řešení SAP jako službu


Nově uzavřená smlouva přináší obchodní model určený pro standardní aplikace a odvětvová řešení SAP, který umožňuje provozovat SAP jako službu (SAP as a Service). T-Systems nabízí řešení, které v sobě spojuje  informační systém SAP s obchodním modelem založeným na kombinaci flexibilního poskytování ICT infrastruktury, licencí SAP a implementace. Tyto součásti tvoří kompaktní koncept „solution as a service“. Zákazník nemusí vynakládat počáteční investice a veškeré náklady jsou účtovány flexibilně formou pravidelných měsíčních splátek po předem sjednanou dobu.

Dynamická SAP infrastruktura

Provoz infrastruktury pro SAP řešení jako služba je zajištěn na bázi tzv. cloud computingu. Výpočetní výkon je poskytován na cloud computingové platformě v datovém centru společnosti T-Systems umístěném na území České republiky. Zákazník nemusí investovat do vlastní infrastruktury pro provoz ERP systému. Zákazník má možnost měnit množství odebíraných služeb na základě aktuálních potřeb.

Flexibilní poskytování licencí SAP

Díky smlouvě mezi společnostmi SAP a T-Systems mají zákazníci možnost využívat licence SAP formou služby. Nejvýznamnější část počáteční investice je tak rozpuštěna do pravidelných měsíčních splátek po předem sjednanou dobu. Zákazník navíc získává možnost upravovat počet aktivních uživatelů systému.

Komentáře