T-Systems v roce 2011 docíla mírného růstu tržeb

Společnost T-Systems v roce 2011 mírně rostla. Celkové tržby se zvýšily o 2,1 procent v meziročním srovnání na 9,2 miliardy euro.

T-Systems v roce 2011 docíla mírného růstu tržeb


Růst zaznamenaly tržby realizované mimo skupinu, tedy mimo služby poskytované koncernu Deutsche Telekom a významně také rostly mezinárodní tržby, které meziročně vzrostly o 4,2 procent. Celková hodnota zakázek dosáhla 8,8 miliardy euro a snížila se o 4,9 procent v meziročním srovnání. Tento pokles byl způsoben přístupem firmy, která se více orientovala na zvyšování a zajištění kvality u stávajících zákazníků, namísto orientace na nové zakázky. Pokles také reflektuje dnešní trend, který se přesouvá od velkých zakázek k menším jednotlivým kontraktům založeným na cloud computingu. Dynamické služby a cloud computing jsou založeny na řízení spotřeby IT zdrojů, což má za následek nižší výnosy, které jsou však obvykle dlouhodobé.

Na tržby v roce 2011 měly významný vliv náklady spojené se zajištěním kvality stávajících služeb. Upravený ukazatel EBITDA (hrubý zisk před zdaněním, úroky a odpisy) klesnul o osm procent na 900 milionů euro. Hrubý zisk před zdaněním (EBIT) dosáhl hodnoty 2,7 procent a mírně se snížil oproti roku 2010. Hrubý zisk  v závěru roku, ve srovnání se třetím čtvrtletí, vzrostl na pět procent. To bylo způsobeno vysokými tržbami v posledních měsících roku 2011.

Společnost T-Systems vykázala dobré výsledky také v České republice. V meziročním srovnání došlo ke zvýšení tržeb a také k růstu hrubého zisku. Přispěla k tomu řada nových zakázek a také úspěšné zavedení cloud computingové platformy, kterou v roce 2011 využívala řada lokálních zákazníků.


Úvodní foto: © bloomua - Fotolia.com
Komentáře