Telefónica a FEL ČVUT v Praze se podílely na konferenci ICTM 2011

Telefónica a Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze uspořádaly společně již sedmý ročník odborné konference věnované řízení informačních a komunikačních technologií ICTM 2011.

Telefónica a FEL ČVUT v Praze se podílely na konferenci ICTM 2011


Telefónica Czech Republic a Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze uspořádaly společně již sedmý ročník odborné konference věnované řízení informačních a komunikačních technologií ICTM 2011. Záštitu nad konferencí převzala česká pobočka mezinárodně působící neziskové organizace IT Service Management Forum, itSMF Czech Republic.

Konference „Řízení informačních a komunikačních technologií -  ICTM“, jíž jsou Telefónica Czech Republic a její dceřiná společnost Telefónica O2  Business Solutions spolu s Katedrou telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze dlouholetými pořadateli, proběhla 11. května v netradičních prostorách nové Národní technické knihovny v Praze Dejvicích. První ročníky konference byly zamýšleny jako vzdělávací aktivita, jejímž cílem bylo přiblížit oblast řízení ICT všem, kteří se jí budou ať už z povinnosti nebo ze zájmu zabývat. Postupem doby měnila svoji tvář stejně, jako ji měnila i oblast řízení ICT sama.

Cílem sedmého ročníku konference ICTM bylo poskytnout odborné znalosti i diskusní platformu pro různé přístupy a názory vztahující se k problematice organizace a využití lidských zdrojů v procesech řízení informačních a komunikačních technologií. Konference ICTM 2011 se zúčastnili nejenom vrcholoví pracovníci, IT ředitelé a manažeři, nýbrž řada dalších pracovníků, kteří poskytování služeb informačních technologií ovlivňují nebo jím jsou sami ovlivňováni. Na základě aktuálních trendů a dosavadního vývoje zazněl i odhad dalšího vývoje v této oblasti s návazností na předpokládané strategie v poskytování informačních a komunikačních služeb.

Konference rovněž poskytla prostor aktuálním novinkám z oblasti ITSM (především ITIL, ISO/IEC 20000, itSMF a dalších) a případovým studiím. Velmi ceněna byla rozšířená posterová sekce s časovou dotací, kde měli účastníci možnost detailně a podle vlastního zájmu diskutovat s přednášejícími aktuální a praktické aspekty řízení informačních a komunikačních technologií. Stejně jako v uplynulých létech poskytla i letošní konference možnost neformálních setkání, diskusí a výměny kontaktů mezi účastníky, autory i partnery konference.

Konferenci otevřela ředitelka společnosti Telefónica O2 Business Solutions, Ing. Monika Jindrová. S  přednáškami vystoupili Ing. Vladimír Kovář, předseda představenstva společnosti Unicorn, a prof. Ing. Boris Šimák, CSc., děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Na konferenci bylo registrováno celkem 121 účastníků, z nichž 101 se jí skutečně zúčastnilo.

Další informace a kontakty jsou k dispozici na stránkách konference: www.ictm.cz/2011.

Komentáře