Telefónica O2 Czech Republic oznámila finanční výsledky za první pololetí 2009

Společnost Telefónica O2 Czech Republic zveřejnila své neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí 2009 připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společností Telefónica O2 Slovakia, Deltax Systems, Telefónica O2 Business Solutions a dalších menších dceřiných společností.

Telefónica O2 Czech Republic oznámila finanční výsledky za první pololetí 2009


Přehled výsledků

  • Telefónica O2 Czech Republic udržela solidní růst zákazníků ve fixním a mobilním segmentu v prostředí pomalejšího růstu telekomunikačního trhu.

· Počet smluvních mobilních zákazníků vzrostl v České republice meziročně o 12,4 % na 2 663 tisíce.

· Počet maloobchodních přípojek ADSL vzrostl meziročně o 17,4 % na 634 tisíce.

· Telefónica O2 Slovakia vykázala nejlepší čtvrtletní čisté přírůstky zákazníků v historii a velmi dobré finanční výsledky.

· Konsolidované výnosy poklesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 4,6 % a byly ovlivněny zhoršeným makroekonomickým prostředím a snížením mobilních terminačních poplatků. Konsolidovaný provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) poklesl meziročně o 4,4 %. OIBDA marže v prvním pololetí 2009 dosáhla výše 46 %, stejné úrovně jako o rok dříve.

· Společnost potvrzuje celoroční cíle pro provozní zisk OIBDA a hotovostní toky z provozní činnosti.

 

Konsolidované finanční výsledky

Finanční výsledky skupiny Telefónica O2 Czech Republic v prvním pololetí 2009 byly negativně ovlivněny náročným makroekonomickým prostředím a snížením mobilních terminačních poplatků. Celkové konsolidované výnosy z podnikání klesly v prvním pololetí 2009 meziročně o 4,6 % na 29 737 mil. Kč, ve druhém čtvrtletí o 7,5 % na 14 631 mil. Kč. Výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v prvních šesti měsících 2009 meziročně o 6 % na 13 270 mil. Kč, a o 9,8 % na 6 465 mil. Kč ve druhém čtvrtletí. Výnosy z podnikání mobilního segmentu v České republice klesly meziročně o 5,5 % na 15 640 mil. Kč v prvním pololetí 2009, ve druhém čtvrtletí o 7,9 % na 7 726 mil. Kč. Naproti tomu výnosy na Slovensku v eurech vzrostly v prvním pololetí 2009 meziročně o 47,5% a o 55,1 % ve druhém čtvrtletí. Konsolidované provozní náklady klesly meziročně v prvním pololetí 2009 o 5,5 % na 16 823 mil. Kč, zatímco ve druhém čtvrtletí to bylo o 13,9 % na 7 765 mil. Kč, zejména díky poklesu nákladů na propojení (snížení mobilních terminačních poplatků) a efektivitě v oblasti vynakládání nákladů na marketing a prodej. Úroveň provozních nákladů ve druhém čtvrtletí 2009 byla zároveň pozitivně ovlivněna částkou více než 900 mil. Kč díky uzavření dohody o vyrovnání se společností T-Mobile. Konsolidovaný provozní hospodářský zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) klesl meziročně v prvním pololetí 2009 o 4,4 % na 13 692 mil. Kč, a o 6,9 % na 7 078 mil. Kč ve druhém čtvrtletí. Pozitivní vliv ukončení sporu se společností T-Mobile ve druhém čtvrtletí 2009 vykompenzoval zisk z prodeje portfolia nemovitostí ve druhém čtvrtletí minulého roku.

Konsolidovaný čistý zisk v prvním pololetí 2009 klesl meziročně o 1,4 % na 5 722 mil. Kč (ve druhém čtvrtletí o 8,6 % na 3 077 mil. Kč). Důvodem byl pokles provozního zisku OIBDA, který nebyl plně kompenzován nižšími odpisy a nižší daní z příjmu.

Konsolidované investice dosáhly v prvním pololetí 2009 výše 2 905 mil. Kč, meziročně o 19,9 % více, zejména díky zrychlenému rozšiřování pokrytí mobilní sítě nové generace v České republice. V prvním pololetí 2009 bylo pokrytí rozšířeno do dalších pěti velkých měst (Plzně, Ostravy, Českých Budějovic, Olomouce a Ústí nad Labem). V prvním pololetí dosáhla výše volných hotovostních toků 6 679 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 26,7 %. K tomuto růstu pozitivně přispělo již výše zmíněné ukončení sporu se společností T-Mobile.

Celková výše konsolidovaných finančních dluhů dosáhla na konci prvního pololetí výše 3 163 mil. Kč. Objem hotovosti, peněžních ekvivalentů a krátkodobých finančních investic na konci června 2009 dosáhl výše 13 836 mil. Kč oproti 7 153 mil. Kč na konci roku 2008. Společnost i nadále pokračovala v akumulaci hotovosti pro výplatu dividendy (16 104 mil. Kč), která bude zahájena 7. října 2009.

Komentáře