Telefónica O2 Czech Republic zveřejnila finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2009

Telefónica O2 Czech Republic oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2009 připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společností Telefónica O2 Slovakia, Telefónica O2 Business Solutions a dalších menších dceřiných společností.

Telefónica O2 Czech Republic zveřejnila finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2009


Přehled nejdůležitějších výsledků

  • Telefónica O2 Czech Republic udržela solidní růst zákazníků ve fixním i mobilním segmentu.
  • Počet mobilních zákazníků v České republice se ve třetím čtvrtletí 2009 zvýšil o 88 tisíc, z toho počet smluvních mobilních zákazníků vzrostl o 84 tisíc a počet zákazníků předplacených služeb o 4 tisíce.
  • Počet maloobchodních přípojek ADSL vzrostl meziročně o 18 % na 651 tisíc.
  • Telefónica O2 Slovakia potvrdila výrazný růst počtu zákazníků a dobré finanční výsledky; v posledních třech čtvrtletích získala 100% podíl v přírůstku zákazníků na slovenském mobilním trhu.
  • Konsolidované výnosy poklesly v prvních třech čtvrtletích 2009 meziročně o 6,7 %, když byly ovlivněny zhoršeným makroekonomickým prostředím, nižšími výnosy z universální služby a snížením mobilních terminačních poplatků. Konsolidovaný provozní zisk před amortizací (OIBDA) poklesl za první tři čtvrtletí 2009 meziročně o 5 %.
  • Důsledná finanční disciplína v oblasti vynakládání provozních nákladů vedla k meziročnímu nárůstu OIBDA marže o 0,9 p.b. na 45,8 %.
  • Společnost potvrzuje celoroční cíle pro provozní zisk OIBDA a hotovostní toky z provozní činnosti.

Konsolidované finanční výsledky

Podobně jako v prvním pololetí 2009 byly finanční výsledky skupiny Telefónica O2 Czech Republic ve třetím čtvrtletí 2009 negativně ovlivněny nepříznivým makroekonomickým prostředím a dalším snížením mobilních terminačních poplatků. Dalším faktorem, který negativně ovlivnil meziroční srovnání výnosů ve třetím čtvrtletí, byly výnosy z univerzální služby zahrnuté ve výsledcích třetího čtvrtletí. Celkové konsolidované výnosy z podnikání klesly v prvních třech čtvrtletích 2009 meziročně o 6,7 % na 44 742 mil. Kč, ve třetím čtvrtletí o 10,6 % na 15 005 mil. Kč. Bez zahrnutí vlivu univerzální služby by konsolidované výnosy z podnikání klesly meziročně ve třetím čtvrtletí 2009 o 6,1 % (ve srovnání s poklesem o 7,2 % ve druhém čtvrtletí 2009). Výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v prvních třech čtvrtletích 2009 o 9,1 % na 20 045 mil. Kč a o 14,7 % na 6 775 mil. Kč v samotném třetím čtvrtletí 2009. Bez zahrnutí vlivu univerzální služby by výnosy ve třetím čtvrtletí poklesly meziročně o 5,2 %. Výnosy z podnikání mobilního segmentu v České republice se v prvních třech čtvrtletích 2009 snížily meziročně o 6,9 % na 23 413 mil. Kč, ve třetím čtvrtletí o 9,5 % na 7 773 mil. Kč. Naproti tomu výnosy na Slovensku v eurech pokračovaly v solidním růstu, když v prvních třech čtvrtletích 2009 vzrostly meziročně o 53,9 %.

Zaměření společnosti na zlepšení finanční výkonnosti se v prvních třech čtvrtletích 2009 projevilo meziročním poklesem konsolidovaných provozních nákladů o 8,5 % na 25 238 mil. Kč, když ve třetím čtvrtletí náklady poklesly o 14 % na 8 415 mil. Kč. Ke snížení došlo u většiny nákladových položek, a to jak v oblasti komerční tak provozní. Náklady na prodej poklesly v prvních třech čtvrtletí 2009 o 20,9 % na 1 782 mil. Kč (30,5% pokles ve třetím čtvrtletí) díky pokračujícímu úsilí prodávat služby a zboží efektivnějším způsobem. Náklady na marketing a prodej se v prvních třech měsících 2009 snížily o 10,6 % na 2 076 mil. Kč. V oblasti nekomerčních nákladů stojí za zmínku pokles nákladů na opravy a údržbu sítí a IT, které v prvních třech měsících 2009 poklesly meziročně o 2,5 % na 1 789 mil. Kč (-8,5 % ve třetím čtvrtletí) díky pokračující efektivitě v této oblasti. Konsolidovaný provozní hospodářský zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) tak v prvních třech čtvrtletích 2009 klesl meziročně o 5,0 % na 20 471 mil. Kč, a o 6,1 % na 6 778 mil. Kč ve třetím čtvrtletí. OIBDA marže v prvních třech čtvrtletích 2009 dosáhla 45,8 % a 45,2 % ve třetím čtvrtletí 2009, což představuje meziroční zlepšení o 0,9, respektive 2,2 procentní body.

Konsolidovaný čistý zisk v prvních třech čtvrtletích 2009 klesl meziročně o 1,2 % na 8 896 mil. Kč, ve třetím čtvrtletí o 1 % na 3 174 mil. Kč. Důvodem byl pokles provozního zisku OIBDA, který nebyl plně kompenzován nižšími odpisy a nižší daní z příjmů.

Konsolidované investice dosáhly v prvních třech čtvrtletích 2009 výše 4 536 mil. Kč, meziročně o 9,3 % více (o 5,6 % méně ve třetím čtvrtletí), zejména díky pokračujícím investicím do rozšiřování pokrytí mobilní sítě nové generace v České republice (jiné fázování oproti 2008, kdy 50 % celkových investic bylo realizováno ve čtvrtém čtvrtletí). Na konci třetího čtvrtletí 2009 síť nové generace 3G pokrývala 12 ze 13 krajských měst.

Celková výše konsolidovaného finančního dluhu dosáhla na konci září 2009 výše 2 932 mil. Kč. Objem hotovosti, peněžních ekvivalentů a krátkodobých finančních investic k tomuto datu dosáhl výše 15 183 mil. Kč oproti 7 153 mil. Kč na konci roku 2008. Ve třetím čtvrtletí společnost nadále pokračovala v akumulaci hotovosti pro výplatu dividendy (16 104 mil. Kč), ke které došlo 7. října 2009, tzn. na začátku čtvrtého čtvrtletí 2009.

Komentáře