Telefónica O2 Czech Republic zveřejňuje finanční výsledky za první pololetí 2010

Telefónica O2 Czech Republic oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí 2010, připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společností Telefónica O2 Slovakia, Telefónica O2 Business Solutions a dalších menších společností.

Telefónica O2 Czech Republic zveřejňuje finanční výsledky za první pololetí 2010


  • Celkový počet mobilních zákazníků Telefónica O2 v České republice v prvním pololetí 2010 meziročně nadále rostl díky 4,5% meziročnímu nárůstu počtu smluvních zákazníků.
  • Počet přípojek ADSL vzrostl meziročně o 11,0 % na 756 tisíc na konci druhého čtvrtletí 2010.
  • Pokles počtu pevných linek se ve druhém čtvrtletí zpomalil na 29 tisíc.
  • Telefónica O2 Slovakia udržela své výborné finanční výsledky, když výnosy v prvním pololetí 2010 vzrostly meziročně o 51,0 % a zaznamenala další nárůst počtu zákazníků.
  • Konsolidované výnosy poklesly v prvním pololetí 2010 meziročně o 6,6 % vlivem nižších výnosů z univerzální služby a snížením mobilních terminačních poplatků, zatímco ve druhém čtvrtletí se pokles zpomalil na 4,1 % díky jisté stabilizaci ve spotřebě zákazníků. Konsolidovaný provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) poklesl v prvním pololetí 2010 meziročně o 18,1 % a to díky nižším výnosům, nákladům na restrukturalizaci a několika jednorázovým položkám v roce 2009. Plně srovnatelný zisk OIBDA poklesl meziročně v prvním pololetí 2010 o 4,5 %.
  • Výsledkem pokračujících aktivit zaměřených na snižování nákladů a díky snížení mobilních terminačních poplatků poklesly provozní náklady v prvním pololetí 2010 meziročně o 7,3 % (bez zahrnutí vlivu dohody o narovnání se společností T-Mobile) a plně srovnatelná OIBDA marže vzrostla meziročně o 0,7 p.b na 43,4 %.

Konsolidované finanční výsledky

Finanční výsledky skupiny Telefónica O2 Czech Republic za druhé čtvrtletí 2010 vykázaly zlepšující se trend ve fixním i mobilním segmentu ve srovnání s prvním čtvrtletím 2010, když došlo k poklesu optimalizace chování zákazníků a jejich spotřeba se stabilizovala. Celkové konsolidované výnosy z podnikání se v prvním pololetí 2010 snížily meziročně o 6,6 % na 27 765 mil. Kč, v samotném druhém čtvrtletí o 4,1 % na 14 038 mil. Kč. Bez zahrnutí vlivu univerzální služby by konsolidované výnosy z podnikání klesly v prvním pololetí 2010 meziročně o 6,2 % a o 4,1 % ve druhém čtvrtletí 2010. Výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v prvním pololetí 2010 meziročně o 7,5 % na 12 273 mil. Kč ( o 6,5 % bez zahrnutí vlivu univerzální služby) a ve druhém čtvrtletí 2010 o 5,3 % na 6 121 mil. Kč (o 5,5 % bez zahrnutí vlivu univerzální služby, což představuje zlepšení ve srovnání s 7,3% poklesem v prvním čtvrtletí 2010. Výnosy z podnikání mobilního segmentu v České republice poklesly v prvním pololetí 2010 meziročně o 8,5 % na 14 310 mil. Kč, (o 4,2 % bez zahrnutí vlivu snížení mobilních terminačních poplatků) a ve druhém čtvrtletí 2010 o 5,8 % na 7 282 mil. Kč ( o 1,6 % bez zahrnutí vlivu snížení mobilních terminačních poplatků, což bylo zlepšení oproti poklesu o 6,8 % v prvním čtvrtletí 2010). Naproti tomu výnosy na Slovensku v eurech pokračovaly v solidním růstu, když v prvním pololetí 2010 vzrostly meziročně o 51,0 % na 48,0 mil. EUR a o 51,0 % v samotném druhém čtvrtletí.

V prvním čtvrtletí 2010 společnost oznámila realizaci svého restrukturalizačního programu, který je v roce 2010 zaměřený zejména na transformaci v oblasti sítí s cílem dále zlepšit svoji provozní efektivitu. V souvislosti s tím byla v prvním čtvrtletí 2010 zaúčtována rezerva na restrukturalizaci ve výši 381 mil. Kč. Ve druhém čtvrtletí 2010 společnost zaúčtovala restrukturalizační náklady ve výši 46 mil. Kč související s dalším zjednodušením manažerské struktury. Podobně jako v předchozích čtvrtletích společnost pokračovala ve zlepšení své provozní ziskovosti důslednou finanční disciplínou s cílem maximálně kompenzovat pokles výnosů. Konsolidované provozní náklady v prvním pololetí 2010 meziročně klesly o 1,6 % na 16 552 mil. Kč, zatímco ve druhém čtvrtletí vzrostly o 7,1 % na 8 313 mil. Kč. Meziroční srovnání výše provozních nákladů bylo ovlivněno pozitivním vlivem dohody o narovnání se společností T-Mobile ve druhém čtvrtletí 2009 ve výši 1 027 mil. Kč. Bez zahrnutí této položky by konsolidované náklady klesly v prvním pololetí 2010 meziročně o 7,3 % a o 5,4 % ve druhém čtvrtletí 2010, i díky poklesu mobilních terminačních poplatků.

Konsolidovaný provozní hospodářský zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) klesl v prvním pololetí 2010 meziročně o 18,1 % na 11 209 mil. Kč a o 17,2 % v samotném druhém čtvrtletí zejména díky poklesu výnosů, jednorázovému zisku z prodeje nemovitostí v prvním čtvrtletí 2009 (341 mil. Kč), dohodě o narovnání se společností T-Mobile ve druhém čtvrtletí 2009 (1 027 mil. Kč) a negativnímu dopadu výše zmíněných nákladů na restrukturalizaci (427 mil. Kč) zaúčtovaných v prvním pololetí 2010. OIBDA marže tak v prvním pololetí 2010 poklesla meziročně o 5,7 p.b. na 40,4 % a o 6,6 p.b. na 41,8 % ve druhém čtvrtletí 2010. Plně srovnatelný zisk OIBDA poklesl v prvním pololetí 2010 meziročně o 4,5 % na 12 047 mil. Kč a o 2 % na 6 116 mil. Kč ve druhém čtvrtletí 2010. Plně srovnatelná OIBDA marže se v prvním pololetí 2010 zlepšila o 0.7 p.b. a dosáhla 43,4 % (ve druhém čtvrtletí o 1,0 p.b. na 43,6 %).

Konsolidovaný čistý zisk se v prvním pololetí 2010 snížil meziročně o 23,9 % na 4 354 mil. Kč (ve druhém čtvrtletí o 23,9 % na 2 342 mil. Kč). Důvodem byl pokles provozního zisku OIBDA, který nebyl plně kompenzován poklesem odpisů, finančních nákladů a nižší daní z příjmu.

Konsolidované investice dosáhly v prvním pololetí 2010 výše 2 379 mil. Kč, meziročně o 18,1 % méně (o 31,2 % v samotném druhém čtvrtletí). Společnost pokračovala ve svých investicích do rozšiřování vysokorychlostních mobilních sítí (EDGE a UMTS). Kromě toho investovala do rozvoje sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu (ADSL a IPTV) a vývoje svých IT systémů. Během prvního pololetí 2010 společnost rozšířila pokrytí své 3G sítě do dalších měst v České republice. V polovině července bylo signálem 3G pokryto dohromady 29 měst, což představovalo 32 % populace. Pokračovaly také investice do rozšíření pokrytí EDGE sítě a do konce června 2010 bylo pokryto 60 % populace. V prvním pololetí 2010 dosáhla výše volných hotovostních toků 7 103 mil. Kč, meziročně o 15,2 % více, zejména díky nižší zaplacené dani z příjmu a nižším platbám za investice.

Celková výše konsolidovaného finančního dluhu dosáhla k 30. červnu 2010 výše 3 147 mil. Kč, přibližně stejně jako na konci roku 2009. Objem hotovosti, peněžních ekvivalentů a krátkodobých finančních investic dosáhl k tomuto datu výše 8 397 mil. Kč.

Komentáře