Telefónica zveřejnila výsledky za leden až září roku 2011

Společnost Telefónica Czech Republic zveřejňuje finanční výsledky za leden až září roku 2011.

Telefónica zveřejnila výsledky za leden až září roku 2011


Finanční výsledky za 3. čtvrtletí roku 2011

Počet zákazníků služeb vysokorychlostního internetu xDSL vzrostl od začátku tohoto roku o 48 tisíc. Meziročně se zvýšil o 10 % na 854 tisíc. Tempo poklesu pevných linek se ve třetím čtvrtletí meziročně snížilo o 60,7 %, ubylo jich jen 9 tisíc. Od začátku roku se jejich počet snížil o 97 tisíc, meziročně klesl o 5 % na 1,6 miliónů.

Meziroční pokles konsolidovaných výnosů ve třetím čtvrtletí zpomalil na -5,4% (-6,3% za prvních devět měsíců roku 2011) díky lepšímu vývoji mobilních výnosů, zatímco pokračující konkurenční tlaky v některých segmentech a další snížení mobilních terminačních poplatků nadále negativně ovlivňovaly celkovou výši výnosů.

Konsolidovaný provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) očištěný pro účely odhadu klesl v prvních devíti měsících 2011 meziročně o 6,1 %, zatímco srovnatelná OIBDA marže zůstala na úrovni loňského roku a dosáhla úrovně 43,0 % (45,6% ve třetím čtvrtletí). Za tímto výsledkem stojí pokračující aktivity zaměřené na efektivní vynakládání provozních nákladů a provozní zisk OIBDA na Slovensku, který nadále roste. Telefónica Slovakia zaznamenala nárůst zákazníků meziročně o 38,1%.

Změny v dozorčí radě

Na zasedání dozorčí rady společnosti Telefónica Czech Republic ze dne 8. listopadu 2011 rezignovali na své funkce v tomto orgánu pan Alfonso Alonso Durán, který zastával i funkci předsedy, a pánové Anselmo Enriquez Linares, Eduardo Andres Julio Zaplana Hernández-Soro, Guillermo José Fernández Vidal a Luis Lada Díaz, členové dozorčí rady. Na uvolněná místa byli dozorčí radou do příštího zasedání valné hromady kooptováni pan José María Álvarez-Pallete López, pan Enrique Medina Malo a paní Patricia Cobian. Členové dozorčí rady na tomto zasedání zároveň zvolili pana José María Álvarez-Pallete López předsedou dozorčí rady.

Alfonso Alonso Durán rezignoval také na funkci místopředsedy a člena výboru pro audit společnosti Telefónica Czech Republic, jehož zasedání se konalo ve stejný den, 8. listopadu 2011. Novým členem výboru se místo něj stal pan Vladimír Dlouhý, náhradní člen výboru pro audit.





Komentáře