Telekom Austria Group zakládá dceřinou společnost, která se zaměří na oblast „Machine to Machine“

Skupina Telekom Austria Group založila v srpnu 2011 dceřinou společnost pro oblast M2M (komunikace mezi přístroji). Telekom Austria Group M2M slouží jako kompetenční centrum společnosti Telekom Austria Group pro všechna odvětví z oblasti M2M.

Telekom Austria Group zakládá dceřinou společnost, která se zaměří na oblast „Machine to Machine“


 

M2M – internet věcí

Zkratkou M2M se označuje datová komunikace, která se odvíjí automaticky mezi koncovými přístroji a centrální informační platformou. Přenášejí se při ní například informace o stavu jako je teplota chladicí skříně, informace o momentálním umístění vozidel nebo hlášení alarmů při odchylkách od normovaných rozsahů sledovaných hodnot. Přenos dat probíhá zpravidla prostřednictvím SIM karet, ale samotné koncové přístroje většinou nejsou mobilní telefony, nýbrž speciální hardware vyvinutý za příslušným účelem použití.

Možnosti aplikací sahají od průmyslových měřicích a řídicích systémů přes řešení automatizace, sledování a monitorování Track & Trace až po aplikace ke zpracování alarmů a zajištění bezpečnosti. Kromě úspor nákladů díky optimalizaci procesů umožňuje M2M zavádění moderních obchodních modelů – například pojištění povinného ručení automobilů v závislosti na ujetých kilometrech („pay as you drive“).

Nová společnost zaměřená na M2M se v počáteční fázi soustředí na celkem osm sektorů, které dnes i do budoucna slibují v rámci M2M zajímavé příležitosti: automobilový průmysl, spotřební elektronika, zdravotnictví, logistika a doprava, maloobchod a platební systémy, zabezpečení a ochrana, průmyslová automatika a také energetika.

Nový podnik se zaměří na mezinárodní firemní zákazníky

Telekom Austria Group M2M GmbH nabídne svým zákazníkům znalosti a schopnosti svých M2M specialistů v rámci celého hodnotového řetězce – počínaje projektovým návrhem přes realizaci až po provoz M2M aplikací. Trhy skupiny Telekom Austria Group ve střední a východní Evropě slouží novému podniku jako základna pro obchodní a marketingové aktivity s celoevropskou působností. Podnik bude také řídit a koordinovat jednotlivé iniciativy v lokálních společnostech regionu.

„Telekom Austria Group M2M GmbH chce společně se svými zákazníky a partnery rozvíjet a využít potenciál aplikací M2M,“ vysvětluje Bernd Liebscher. „Proto nabízíme flexibilní modulárně strukturovanou nabídku služeb, která se dokáže přizpůsobovat nejrozmanitějším požadavkům zákazníků.“

Velký potenciál síťově propojených zařízení

Odborníci předpokládají, že do roku 2020 bude navzájem propojeno 20 až 50 miliard přístrojů. „Propojení se uskutečňuje převážně pomocí SIM karty,“ říká Bernd Liebscher. „Díky vývoji nových M2M aplikací budeme v budoucnu využívat nejen SIM karty pro telefony, počítače nebo elektronické poznámkové bloky, ale na každého uživatele bude připadat řada nejrůznějších karet zabudovaných do jednotlivých přístrojů.“ Vývoj nabídky M2M pozitivně ovlivňují také rámcové podmínky. Na jedné straně mají na cenovou strukturu vliv klesající náklady na hardware a stále efektivnější servisní platformy, na druhé straně podporují stávající právní rámcové podmínky Evropské unie inovace v oblasti M2M – například inteligentní měření nebo povinnost zabudovat funkci nouzového volání pro nové vozy.

Komentáře