Téměř polovina peněz z evropských fondů již byla přidělena na konkrétní projekty

Ministerstvo pro místní rozvoj přijímá opatření na zvýšení efektivity čerpání z evropských fondů. Díky tomu se podařilo rozdělit na konkrétní projekty již téměř polovinu z celkové alokace na léta 2007–2013 (t. j. 374,1 miliardy korun).

Téměř polovina peněz z evropských fondů již byla přidělena na konkrétní projekty


Vyplývá to z Měsíční monitorovací zprávy, připravované Národním orgánem pro koordinaci, který působí v rámci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Celkem již bylo v České republice schváleno 16 179 projektů, které mají smlouvu na financování ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Jejich hodnota dosáhla v červenci letošního roku 374,1 miliardy korun. Celková alokace na období 2007–2013 přitom činí 768,6 miliardy korun. Podíl schválených projektů na celkovém objemu prostředků určených pro Českou republiku tak představuje již 48,7 procenta.

Na prvním místě v poměru schválených projektů k vlastní finanční alokaci je Operační program Doprava, který přidělil konkrétním žadatelům již 91,2 procenta ze svých prostředků. Následuje Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost se 73,5 procenta. Trojici uzavírá Regionální operační program Jihovýchod, kde je poměr schválených projektů k vlastní alokaci 68,2 procenta.

„Zajímavé údaje přináší Měsíční  monitorovací zpráva i o postupu proplácení prostředků na účty realizátorů projektů. Pokračuje pravidelný meziměsíční nárůst. Mezi červnem a červencem 2010 se zvedl objem proplacených prostředků z evropských fondů o 7,1 miliardy korun, tedy o pět procent,“ uvedl 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun. Úhrnná suma proplacených prostředků českým příjemcům za programové období 2007–2013 pak je 147,3 miliardy korun.

Komentáře