Test internetových obchodů

Podle SOS 71 % testovaných internetových obchodů nedodržuje podmínky občanského zákoníku. Při zkoumání stránek internetových obchodů bylo zjištěno, že zdaleka ne všechny plní povinnosti o informování spotřebitelů dané občanským zákoníkem. Šest procent obchodníků má nedostatky v uvedení svého sídla, 14 % obchodníků nezveřejňuje svoje identifikační číslo. Před odesláním objednávky 59 % dodavatelů nepoučuje své zákazníky správně, nebo vůbec, o jejich právu na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku, což je oproti minulým testům internetových obchodů prováděným SOS výrazné zhoršení.

Test internetových obchodů


Podle SOS 71 % testovaných internetových obchodů nedodržuje podmínky občanského zákoníku. Při zkoumání stránek internetových obchodů bylo zjištěno, že zdaleka ne všechny plní povinnosti o informování spotřebitelů dané občanským zákoníkem. Šest procent obchodníků má nedostatky v uvedení svého sídla, 14 % obchodníků nezveřejňuje svoje identifikační číslo. Před odesláním objednávky 59 % dodavatelů nepoučuje své zákazníky správně, nebo vůbec, o jejich právu na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku, což je oproti minulým testům internetových obchodů prováděným SOS výrazné zhoršení.Průběh testu
Realizátoři testu procházeli internetové stránky obchodu a vyhledávali vybrané informace (kontaktní údaje, obchodní podmínky, reklamační řády, aj.). Procházení stránek každého obchodu bylo věnováno maximálně 10 minut pro zohlednění toho, že běžný spotřebitel obvykle není připraven prohledávat celý obsah stránek, aby zjistil určitou informaci. Zároveň je nutné, aby poskytnuté informace byly spotřebiteli sděleny jasnou a srozumitelnou formou.

Pohled do minulosti
V březnu 2001 SOS provedlo komplexní test internetových obchodů. V jeho rámci bylo v 27 elektronických obchodech zakoupeno zboží, které bylo následně vráceno. Celých 96 % internetových obchodů v březnu 2001 nesplnilo svou informační povinnost. V rámci následného testu provedeného v září 2001 bylo otestováno 80 obchodů. Své povinnosti zde nesplnilo 79 % obchodů. V červenci 2003 byl proveden další test s použitím odlišné metodiky, kde uspělo pouze 11 % z testovaných obchodů. V březnu 2004 bylo dle popularity spotřebitelů vybráno a testováno 100 internetových obchodů. Test byl zaměřený podobně jako nyní. Ve všech sledovaných kritériích zde uspělo 44 % obchodů, což bylo o 15 % více než dnes.
Komentáře