Testy pro autoškoly dodá ministerstvu dopravy AutoCont

AutoCont CZ vytvořil a implementoval pro Ministerstvo dopravy ČR systém elektronických testů pro autoškoly. Projekt začal pod vedením Microsoftu, pak následovaly další etapy rozvoje realizované již společností Autocont.

Testy pro autoškoly dodá ministerstvu dopravy AutoCont


AutoCont CZ vytvořil a implementoval pro Ministerstvo dopravy ČR systém elektronických testů pro autoškoly. Projekt začal pod vedením Microsoftu, pak následovaly další etapy rozvoje realizované již společností Autocont.

Systém podle AutoContu zvyšuje transparentnost výsledky testů a poskytuje - jak zkušebním komisařům a žadatelům o řidičské oprávnění tak i pracovníkům Ministerstva dopravy – účinný a flexibilní nástroj pro zjednodušení administrativy a kontrolní činnosti.

Jedná se o šest navzájem propojených aplikací, které umožňují provádět testy žadatelů o řidičské oprávnění elektronicky:

  • Web aplikace pro administraci – administrace otázek, testů, komisařů, zkušebních míst atd.
  • Web aplikace pro veřejnost – možnost cvičného testování na webu Ministerstva dopravy,
  • Aplikace zkušebního komisaře – zadání dat o žadateli, vygenerování testu žadateli, následné vyhodnocení testu,
  • Aplikace žadatele – aplikace pro vlastní složení zkoušky a zobrazení vyhodnocení,
  • Offline CD – aplikace pro možnost cvičného testování bez nutnosti přístupu na web,
  • Aplikace pro autoškoly – zadávání dat o žadatelích na plánované termíny zkoušek.

Řešení bylo vyvinuto specialisty z divize Enterprise Business Applications společnosti AutoCont CZ a při realizaci byly použity technologie Microsoft ASPX.NET 2.0, Microsoft SQL Server 2005 a Reporting Services.
Komentáře