Tieto nabízí vyšší efektivitu při obchodování s cennými papíry

Společnost Tieto představila nové řešení poskytované formou služby (Software as a Service – SaaS), které má firmám z oblasti finančních služeb pomoci získat lepší kontrolu nad operacemi na kapitálových trzích.

Tieto nabízí vyšší efektivitu při obchodování s cennými papíry


Společnost Tieto představila nové řešení poskytované formou služby (Software as a Service – SaaS), které má firmám z oblasti finančních služeb pomoci získat lepší kontrolu nad operacemi na kapitálových trzích a dosáhnout vyšší efektivity při obchodování. Nová služba zajistí kompletní zpracování obchodu – od přijetí objednávky po zúčtování a vypořádání. Model Securities as a Service reaguje na potřebu firem obchodujících s cennými papíry zefektivnit vlastní činnost, zatímco soustředí své zdroje na získávání nových a udržení stávajících zákazníků.

Tieto tvrdí, že vedle úspor nákladů na IT infrastrukturu umožní nová služba obchodníkům s cennými papíry nabídnout svým zákazníkům i přidanou hodnotu a zároveň jim pomůže s jejich udržením a posílením loajality, navzdory konkurenčnímu prostředí.

Jon Alvar Oyasaeter, ředitel divize kapitálových a finančních služeb společnosti Tieto uvedl: „Přebíráme kompletní zodpovědnost za IT v rámci životního cyklu každého uskutečněného obchodu – od přijetí objednávky po zúčtování a vypořádání. Zajistíme i flexibilní integraci zásuvných modulů třetích stran pro algoritmické obchodování, inteligentní směrování a veškeré potřebné návaznosti mezi jednotlivými řešeními.“

Komentáře