Tisková oprava

Tisková oprava článku Přehled IT oborů na státních vysokých školách

Tisková oprava


Na základě žádosti České zemědělské univerzity v Praze zveřejňujeme naši odpověď na chybné sdělení, které se objevilo na Businessworld.cz dne 18. 7. 2008 v článku „Přehled IT oborů na státních vysokých školách“. V článku jsme nesprávně uvedli, že: „...Univerzita nenabízí ani magisterské, ani doktorské studium informatiky…“.

Správná informace zní: „...Univerzita nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studium informatiky…“.

I v tomto akademickém roce probíhá na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze výuka informatiky v akreditovaných oborech bakalářského, magisterského a doktorského studia.

Za chybu se omlouváme.

Komentáře