TPT Coating, výrobce nádobí, nasazuje Byznys ERP

Český výrobce a prodejce titanového nádobí, společnost TPT Coating, se kvůli svému rozvoji rozhodla nahradit nevyhovující informační řešení systémem Byznys ERP.

TPT Coating, výrobce nádobí, nasazuje Byznys ERP


Hlavním přínosem nasazení systému Byznys ERP ve společnosti TPT Coating se  podle tiskového prohlášení J.K.R. stalo zejména propojení všech zpracovávaných agend, míra zabezpečení a přehled nad podnikovými daty, odstranění duplicitního zadávání informací a zefektivnění v oblasti evidence a sledování reklamací. Uživatelé ocenili možnosti komunikace s aplikací MS Office a uplatnění našla také možnost synchronizace kalendáře MS Outlook a e-mailové pošty s databází systému Byznys ERP.

Zajímavým přínosem se pro společnost TPT Coating stala možnost digitalizace dokumentů a jejich další zpracování pomocí DMS modulu, jež umožňuje propojování a třídění dokladů do logických vazeb a složek, u nichž lze řídit individuální přístupy jednotlivých uživatelů či aplikovat vícestupňovou autorizaci dokumentů.

 


Úvodní foto: © pressmaster - Fotolia.com
Komentáře