TP-Link a SamKnows realizují srovnávací test širokopásmového připojení k internetu v EU

Společnost TP-Link spojila pro léta 2011 – 2014 síly se společností SamKnows, aby z pověření Evropské komise společně realizovaly celoevropský projekt mapování a měření rychlosti širokopásmového přístupu k internetu.

TP-Link a SamKnows realizují srovnávací test širokopásmového připojení k internetu v EU


Cílem projektu je představit poskytovatelům připojení k internetu (ISP), regulátorům a spotřebitelům přesný obraz o současných možnostech připojení v rámci celé Evropské unie. Zjištěné výsledky budou použity pro sestavení celoevropské koncepce, jejímž cílem je zajistit budoucí plánování a transparentnost trhu pro spotřebitele, kteří využívají širokopásmové připojení k internetu. V návaznosti na předchozí aktivity společnosti SamKnows realizované ve spolupráci s organizacemi Ofcom (Spojené království) a Federal Communications Commission (USA) byla společnost TP-Link vybrána jako dodavatel také pro tento projekt, který probíhá ve všech členských zemích EU a v dalších třech nečlenských zemích  Evropy.

Základní testovací prvek představuje modifikovaný bezdrátový směrovač TP-Link TL-WR741ND Wireless N, který je postupně dodáván celkem 10 000 dobrovolníkům ze zúčastněných zemí. Zařízení žádným způsobem nemonitoruje aktivity dobrovolníků na internetu ani neukládá osobní údaje či jiné informace, podle nichž by bylo možné účastníky projektu identifikovat. Do měření se lze zaregistrovat pod následujícím odkazem: http://www.samknows.eu/index.php/.

Komentáře