Trango Systems vytyčila novou strategii, má nový název i logo

Společnost Trango Systems vytyčila novou strategii, obnovila staronový zaužívaný název a zveřejnila své nové logo.

Trango Systems vytyčila novou strategii, má nový název i logo


Společnost Trango Systems vytyčila novou strategii, obnovila staronový zaužívaný název a zveřejnila své nové logo.

Nová značka vychází ze strategických změn a plánů společnosti. Má za cíl více podpořit produkty Trango na trhu telekomunikačních operátorů a poskytovatelů internetu.

Trango Systems, dříve známá jako Trango Broadband Wireless, výrobce vysoko-kapacitních mikrovlnných komunikačních systémů pro licencovaná i nelicencovaná pásma, zveřejnila nové firemní logo. Spolu s novým logem společnost změnila i svůj název zpět do původní již zaužívané podoby "Trango Systems". Poslední název, "Trango Broadband Wireless", společnost Trango Systems používala od roku 2001 po zavedení produktů a zařízení pro širokopásmový přístup k internetu.Zavedení nové identity navazuje na sérii strategických změn z roku 2007, kdy se společnost Trango rozhodla vsadit na své dlouholeté zkušenosti v oblasti designu a výroby mikrovlnných bezdrátových sítí a rozšířit nabídku bezdrátových produktů také o licencovaná mikrovlnná point-to-point síťová zařízení pro pásma 6 - 23GHz. Tento taktický tah byl proveden v reakci na rostoucí poptávku po zařízeních s vysokou kapacitou přenosu dat a velkým rozsahem šířky pásma využitelné pro fixní, mobilní a broadband operátory. Poslední licencované produktové řady Trango nabízejí vysokokapacitní full-duplex symetrický přenos dat až 730+ Mbps, využitelných pro širokou škálu telekomunikačních broadband aplikací jako Carrier Ethernet, 2G/3G/4G mobilní pateřní sítě, WiMAX pateřní sítě, řešení pro poskytovatele internetu (ISP), broadcasting, rozšíření podnikových bezdrátových sítí, obecní a metropolitní bezdrátovou konektivitu, včetně výměny pronajatých okruhů DS1/DS3/OC-3 a měststké kamerové CCTV a bezpečnostní video systémy.

Distributorem bezdrátových zařízení Trango pro střední a východní Evropu je společnost Barco. Důležitou otázku dostupnosti zařízení Trango na evropském trhu objasnil Miroslav Jakšík, jednatel společnosti Barco: "Koncem roku 2008 očekáváme ukončení certifikací vysokokapacitních full duplex produktů pracujících v licencovaných pásmech 6 - 23GHz nutných pro uvedení na evropský trh. Jakmile bude dokončena ETSI certifikace, produkty začneme nabízet našim zákazníkům.
Komentáře