Trask uvádí eGG – řešení pro podporu datových schránek

Společnost Trask ohlásila nabídku řešení eGG (eGovernment Gateway) pro podporu podnikových procesů souvisejících s provozem datových schránek.

Trask uvádí eGG – řešení pro podporu datových schránek


Toto řešení společnosti Trask řeší nejen problematiku distribuce, zpracování a archivace datových zpráv, ale i management dokumentů s parametry spisové služby. Základem je open-source produkt firmy Alfresco (www.alfresco.com), který je lokalizován a přizpůsoben požadavkům datových schránek, ale je také vhodnou platformou pro implementaci dalších procesů a funkcí, vycházejících z požadavků zákazníka a pokračující elektronizace státní správy. Open-source model dává možnost celé řešení okamžitě využít a to bez licenčních poplatků.

Informační služba datových schránek (ISDS) provozovaná od 1. července Českou poštou je významnou změnou v komunikaci firem se státní správou. Standardní prostředí ISDS určené k obsluhování datové schránky, odesílání a příjmu zpráv je z pohledu větší firmy či instituce nedostatečné a neřeší celou řadu požadavků a nároků uživatelů.

Prostřednictvím svého řešení nabízí společnost Trask kompletní obsluhu datových schránek ze zabezpečeného firemního prostředí, dlouhodobou a bezpečnou archivaci a zejména rozsáhlé možnosti spojené s modelováním podnikových procesů formou workflow. Třídění došlých zpráv například podle odesilatele, notifikace skutečného příjemce, vedení elektronické podatelny pro více datových schránek, upozorňování na došlé zprávy, jako i hlídání lhůt pro vyřízení a zpracování; to jsou jen některé z funkcí řešení firmy Trask, bez kterých si většina organizací využívání datových stránek neumí představit. Trask poskytuje řešení pro obsluhu datových schránek ve formě otevřeného řešení pod označením eGovernment Gateway.

Elektronizace státní správy vznáší na podniky a organizace stále náročnější požadavky - bude kladen větší důraz na přesnost a dochvilnost, oběh papírových dokumentů bude do budoucna nevyhovující a stále více nákladný.  Pro komerční sféru bude tedy kritériem úspěchu to, zda a jak rychle se s touto změnou vyrovná. Ten, kdo bude mít komunikaci se státní správou integrovánu se svými podnikovými systémy (ERP, CRM apod.), bude efektivnější a bude mít logicky konkurenční výhodu před ostatními.

Open source model zajišťuje, že řešení je nákladově velmi efektivní, přičemž zákazník platí pouze za integraci, modelování podnikových procesů a podporu systému (sledování legislativních změn a jejich aplikace do systému).

 

Komentáře