Trestné body s AutoContem

AutoCont vytvořil pro Ministerstvo vnitra ČR řešení pro elektronické hlášení o přestupcích, respektive o tzv. Oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení.

Trestné body s AutoContem


AutoCont vytvořil pro Ministerstvo vnitra ČR řešení pro elektronické hlášení o přestupcích, respektive o tzv. Oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení.

Novela zákona č. 361/2000 Sb. stanovila pro policii povinnost oznamovat obecním úřadům obcí uložení pokuty v blokovém řízení za přestupek, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení.

AutoCont ve spolupráci se subdodavateli (Software602 a Česká pošta) vytvořil řešení umožňující elektronické předávání oznámení Policie ČR o uložení pokuty v blokovém řízení obcím. Na základě těchto oznámení řeší obce s řidiči přestupky a udělují trestné body. Systém umožňuje bezpečnou a průkaznou výměnu elektronických hlášení mezi Policií ČR a obecními úřady.

Předmětem dodávky bylo realizovat řešení  umožňující transformaci  strukturovaných dat do elektronického formuláře 602XML, elektronický podpis, bezpečné doručení formuláře příslušnému obecnímu úřadu, ale také potvrzení příjmu s možností párování oznámení.

Systém také umožňuje zobrazení elektronického formuláři na obci, včetně ověření platnosti elektronického podpisu. 


Tak nevíme, zda budete mít zájem o tento odkaz, ale pokud byste se chtěli přesvědčit, kolik vám - jako řidiči - strhnou a za co, klikněte sem...

Komentáře