Třetí ročník Diplomové práce roku zahájen

Společnost ABRA Software spolu s odbornými garanty projektu a partnery vyhlásila soutěž Diplomová práce roku 2008. Třetí ročník klání studentů českých a slovenských vysokých škol provázejí nová pravidla.

Třetí ročník Diplomové práce roku zahájen


Společnost ABRA Software spolu s odbornými garanty projektu a partnery vyhlásila soutěž Diplomová práce roku 2008. Třetí ročník klání studentů českých a slovenských vysokých škol provázejí nová pravidla.

Vyhlašovatelem soutěže je ABRA Software,, spoluvyhlašovatelem Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI), odbornými garanty projektu jsou Sdružení pro informační společnost (SPIS) a Česká asociace IT manažerů (CACIO). Partnery jednotlivých kategorií se staly renomované společnosti ORACLE Czech, SUN Microsystems, NESS Czech, CISCO Systems a Hewlett Packard.

Projektu se mohou zúčastnit studenti, kteří studují v denním nebo distančním studijním programu na některé z vysokých škol v České nebo Slovenské republice a budou v daném akademickém roce obhajovat diplomovou nebo bakalářskou práci v oboru IT.

"Pořádáme už třetí ročník, protože chceme podporovat studenty vysokých škol a zvýšit prestiž oboru informační technologie," uvedla vedoucí projektu Diplomová práce roku v ABRA Software Lenka Sladovníková. "Naším cílem je umožnit nadaným studentům více vyniknout a získat lepší uplatnění v praxi."

Soutěžící může přihlásit svou diplomovou práci do jedné z těchto kategorií:

1. Databázové stroje a aplikace, portálová řešení, SW rozhraní,
2. Matematické a kybernetické úlohy, vyhledávací a porovnávací algoritmy, gramatiky, metriky, překladače, Computer Science,
3. Simulátory reálných úloh, procesní analýzy a jiné,
4. Komunikační a měřicí systémy, datové přenosy,
5. Integrace aplikací v ICT, poskytování služeb a implementace procesů,
6. Podnikové informační systémy, ostatní IT práce.

Každý soutěžící, který splňuje podmínky účasti na projektu Diplomová práce roku, musí vyplnit přihlášku včetně uvedení kategorie, ve které soutěží na www.diplomovaprace.cz, kde také najde úplná pravidla a další informace.

Projekt Diplomová práce roku se vyhlašuje ke dni 18. 2. 2008, termín pro podání přihlášek je od vyhlášení do 31. 5. 2008. Do projektu budou zařazeny práce, které splní všechny podmínky účasti a byly obhájeny nejpozději do 10.7.2008. Finálové kolo proběhne v době od 22. 9. 2008 - 30. 9. 2008. Odměna nejlepší práce v každé kategorii je 50'000 Kč, pro 2. místo 10'000 Kč, pro 3. místo 5'000 Kč.

Komentáře