Tři ze čtyř podnikových zařízení v síti mají alespoň jednu zranitelnost

Přibližně 73 % síťových zařízení má podle analýzy společnosti Dimension Data minimálně jednu bezpečnostní zranitelnost.

Tři ze čtyř podnikových zařízení v síti mají alespoň jednu zranitelnost


Takřka tři čtvrtiny podnikových síťových zařízení podle analýzy společnosti Dimension Data v roce 2010 vykázaly alespoň jednu známou bezpečnostní zranitelnost. V porovnání s rokem 2009 se jedná se tak jedná téměř o dvojnásobek (tehdejší výzkum ukázal hodnotu 38 %). Z analýzy dále vyplývá, že nejčastější riziko představovala zranitelnost PSIRT109444, kterou v září 2009 identifikovala společnost Cisco, a která se vyskytovala v celých 66 % všech zařízení. Další čtyři zranitelnosti v pořadí dle četnosti byly nalezeny v méně než 20 % všech zařízení.

Další zjištění výzkumu:

•   Podíl síťových zařízení, která dosáhla konce poprodejní podpory, klesl ze 31 % v roce 2010 na 9 % v roce 2011.
•   Podíl zařízení, jež se nacházejí v poslední fázi svého životního cyklu, představuje 47 %.

Celá analýza Network Barometer Report 2011 je k dispozici na internetových stránkách:

www.dimensiondata.com/networkbarometer

Komentáře