Třinecké železárny chtějí díky plánování výroby vstoupit do automobilového průmyslu

Hutní kombinát Třinecké železárny dokončil implementace systému pokročilého plánování, který Třinecké železárny od srpna 2005 realizovaly ve spolupráci s IBM a společností Logis. Systém má zlepšit koordinaci vnitropodnikových aktivit v prodeji, výrobě a nákupu.

Třinecké železárny chtějí díky plánování výroby vstoupit do automobilového průmyslu


Hutní kombinát Třinecké železárny dokončil implementace systému pokročilého plánování, který Třinecké železárny od srpna 2005 realizovaly ve spolupráci s IBM a společností Logis. Systém má zlepšit koordinaci vnitropodnikových aktivit v prodeji, výrobě a nákupu.

Cílem projektu, který byl zahájen v srpnu 2005, bylo zvýšení provozní efektivity spojené s kratšími provozními dobami výroby, optimálním využíváním kapacit a rychlou obrátkou zásob. Lepší provozní parametry budou návazně využity pro zlepšení spolehlivosti dodávek, zkrácení dodacích lhůt a zvýšení pružnosti reakce na požadavky zákazníků.

Hlavními nástroji projektu plánování výroby jsou softwarové produkty i2 Factory Planner a i2 Material Allocator od společnosti i2 Technologies a také Caster Scheduler od společnosti Logis. Tyto nástroje fungují jako pumpa nasávající z informačního systému podniku všechna data vztahující se k procesu „prodej – výroba – nákup“. Software v pravidelných intervalech tyto informace vyhodnocuje, identifikuje budoucí ohrožení, upozorňuje na ně a pomáhá je včas eliminovat. Na základě změněných podmínek jsou pak průběžně optimalizovány plány hutní výroby, alokuje se materiál a suroviny a sestavuje se detailní rozvrh ocelárny. Tyto tři klíčové oblasti logistického procesu hutní společnosti byly řešeny samostatnými subprojekty.

Aby bylo zajištěno fungování nového plánovacího systému, bylo potřeba také realizovat integraci s řídícími systémy technologických procesů a podnikovým informačním systémem ERP (SAP). Náročnost projektu spočívala v obrovském rozsahu nasazovaného řešení, v implementaci v prostředí kontinuální výroby a v omezeních implementačního týmu Třineckých železáren, který projekt zvládal nad rámec své běžné práce.

Realizací projektu jsme získali vysoce komplexní a účinný nástroj, díky kterému můžeme být na trhu rychlejším, spolehlivějším a pružnějším dodavatelem. Projekt tak výrazně podporuje dlouhodobou strategii Třineckých železáren související s přechodem na náročnější trhy, zejména v prostředí automobilového průmyslu. Podle našich znalostí jsme první v Evropě, kdo disponuje tak silným nástrojem na podporu řízení,“ uvedl Jiří Cienciala, předseda představenstva a generální ředitel Třineckých železáren.

Projekty zaměřené na optimalizaci hlavního podnikového procesu patří mezi vůbec nejnáročnější projekty v podnikové praxi. Jde v nich často o výrazné zásahy do celé řady podnikových procesů a v prostředí hutního podniku je vše ještě o to náročnější, že právě hutní výroba je kvůli své složitosti a procesnímu charakteru jednou z nejnáročnějších na plánování a řízení,“ řekl k projektu Vladek Šlezingr, ředitel IBM Global Business Services Česká republika a Slovensko.

Komentáře