Unicorn Systems dokončil úvodní fázi projektu Collections v ČMSS

Česká softwarová společnost Unicorn Systems spolu s partnerem CollectionsPro ke konci prvního čtvrtletí 2010 úspěšně dokončila Úvodní studii projektu restrukturalizace procesu vymáhání pohledávek pro Českomoravskou stavební spořitelnu.

Unicorn Systems dokončil úvodní fázi projektu Collections v ČMSS


V rámci Úvodní studie provedli specialisté obou společností ve spolupráci s odbornými garanty ČMSS analýzu současného stavu procesu, navrhli cílový stav z pohledu ICT a business požadavků, včetně návrhu optimální varianty vymáhání s důrazem na jedinečný kmen klientů spořitelny. Zároveň realizovali výběrové řízení na softwarový nástroj pro automatizaci navrženého procesu.

Za ČMSS Úvodní studii shrnuje ředitel odboru Řízení rizik a matematiky stavebního spoření Lukáš Kouba: "Úvodní studie potvrdila očekávanou komplexnost celé problematiky projektu, zároveň však i potřebnou odbornost obou firem - Unicorn Systems jako systémového integrátora a CollectionsPro jako specialisty na oblast optimalizace business procesů spojených s oblastí vymáhání pohledávek."

Další spolupráce pokryje implementaci nového procesu a vybraného balíkového řešení pro podporu vymáhání pohledávek maďarské společnosti LOXON do prostředí ČMSS. Dokončení celého projektu se očekává v závěru třetího kvartálu roku 2010.

K projektu se vyjádřil také Jan Běhounek, ředitel společnosti CollectionsPro: "V rámci Úvodní studie jsme ve spolupráci s odbornými útvary položili základ kvalitního cílového business řešení a v kombinaci s Unicorn Systems, který přináší hodnotu zkušeného systémového integrátora, považuji tuto třístrannou spolupráci za velice efektivní."

Obchodní ředitel a člen představenstva společnosti Unicorn Systems Jan Jaroš k tomu dodává: "Účast na projektu ukázala, že Unicorn Systems dokáže zajistit systémovou integraci takového řešení nejen z pohledu IT, ale také z pohledu řešení business problematiky. Pokračování spolupráce na implementaci vybraného řešení je nejlepším dokladem spokojenosti ČMSS s prací obou společností – Unicorn Systems i CollectionsPro."

Komentáře