Unicorn vyvine ePortál pro ČEPS

Unicorn oznámil, že zvítězil ve výběrovém řízení na dodavatele projektu ePortál ČEPS, provozovatele přenosové soustavy ČR pro distribuci elektrické energie. Nové řešení nahradí stávající podnikový informační systém pro podporu obchodních procesů spojených se zajišťováním podpůrných a přenosových služeb. ePortál společnosti ČEPS bude do komerčního provozu uveden v lednu 2008.

Unicorn vyvine ePortál pro ČEPS


Unicorn oznámil, že zvítězil ve výběrovém řízení na dodavatele projektu ePortál ČEPS, provozovatele přenosové soustavy ČR pro distribuci elektrické energie. Nové řešení nahradí stávající podnikový informační systém pro podporu obchodních procesů spojených se zajišťováním podpůrných a přenosových služeb. ePortál společnosti ČEPS bude do komerčního provozu uveden v lednu 2008.

Systém je navržen tak, aby odpovídal standardním pracovním procesům – jeho součástí budou moduly Elektronické výběrové řízení na podpůrné služby, Denní trh s podpůrnými službami, Příprava provozu, Vyhodnocení trhu s podpůrnými službami a regulační energií a Vnitrodenní obchod s přenosovými kapacitami.

Přístup k systému prostřednictvím webového prohlížeče bude umožněn nejen zaměstnancům společnosti ČEPS, ale formou webové služby také všem účastníkům trhu s elektřinou v České republice. Významnou součástí systému je zabezpečení citlivých obchodních dat podle standardů Evropské unie, ePortál tak bude podporovat ověřování identity uživatelů prostřednictvím moderních elektronických certifikátů.

Komentáře