United Bakeries nasazují IBM Sterling pro komunikaci se zákazníky a dodavateli

Skupina United Bakeries, výrobce pečiva na středoevropském trhu, nasadila řešení z řady Smarter Commerce od společnosti IBM.

United Bakeries nasazují IBM Sterling pro komunikaci se zákazníky a dodavateli


Nástroj IBM Sterling B2B Integrator, který implementovala společnost Editel CZ, pomohl United Bakeries sjednotit automatickou elektronickou výměnu dat (EDI komunikaci) se zákazníky i dodavateli ze čtyř různých datových zdrojů. Společnost tak nyní může reagovat na požadavky v oblasti výměny informací od svých partnerů v řádu hodin.

„Vzhledem k různorodosti obchodních vztahů, rozsahu skupiny United Bakeries a i s ohledem na softwarové možnosti našich partnerů jsme hledali platformu, na níž by bylo možné postavit komplexní řešení elektronické výměny klíčových dokumentů. Našim cílem byla schopnost pružně reagovat na rychle se vyvíjející a měnící obchodní podmínky a rozvoj EDI komunikace v Česku a Evropě,“ shrnula motivaci k nasazení nového řešení Helena Pašková, IT manažerka United Bakeries.

Z výběrového řízení vyšel jako vítězný nástroj IBM Sterling B2B Integrator, který implementovala společnost Editel CZ. „Spolupráce se skupinou United Bakeries pro nás byla příležitostí pro implementaci integračního řešení, které pokrývá širší spektrum EDI procesů a řeší komunikaci skupiny United Bakeries v regionu střední Evropy. V rámci projektu jsme zužitkovali zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti B2B integrace a s produktovou řadou IBM Sterling. United Bakeries využívá EDI již řadu let a dosáhla vysokého stupně automatizace procesů. Implementace řešení IBM Sterling B2B Integrator nabídne vyšší efektivitu a flexibilitu obchodní komunikace,“ uvedl Milan Mikula, Solution Manager společnosti Editel CZ.

IBM Sterling Integrator umožnil sjednotit čtyři různé komunikační kanály – eXite, e-maily vyměňované pomocí POP3/SMTP protokolů, AS2 komunikaci a výměnu dokumentů s obchodními partnery prostřednictvím FTP protokolu. Oboustranná výměna dokumentů tak může probíhat s obchodními partnery prostřednictvím kanálu, který sami preferují, aniž by to jakkoliv zvyšovalo časovou či finanční náročnost automatizovaného zpracování. Ať už  objednávka přijde do firmy kterýmkoliv z těchto způsobů, IBM Sterling B2B Integrator ji zpracuje dle jednotného nastaveného workflow a předá do příslušného podnikového informačního systému k dalšímu zpracování. Obdobně B2B Integrator zašle stejným kanálem zákazníkovi potvrzení objednávky, včetně veškerých podrobností, jakmile jej obdrží od příslušného podnikového informačního systému. Obdobně jednoduchá je také práce s dodacími listy a fakturami.

Průběh procesů ve workflow je přitom zobrazován prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní. Součástí nástroje IBM Sterling B2B Integrator je rovněž podpora pro „programovací“ jazyk BPML (Business Process Modeling Language). Díky němu je možné pomocí grafických prvků měnit průběh obchodních procesů zanesených v systému. United Bakeries tak jakoukoli změnu ve zpracování dokumentů od obchodních partnerů mohou nyní realizovat v řádu jednotek hodin namísto původních dnů až měsíců. Pokud tedy v budoucnu bude nutné upravit libovolný z obchodních procesů zastřešených IBM Sterling B2B Integratorem, bude moci potřebné změny provést IT oddělení United Bakeries okamžitě a samostatně, tedy bez nutnosti asistence dodavatele.


Úvodní foto: © diego cervo - Fotolia.com
Komentáře