ÚOHS pokutoval UPC za nepravdivé reference, hrozí zákaz veřejných zakázek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 400 tisíc korun a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu tří let společnosti UPC Česká republika za údajné porušení zákona o veřejných zakázkách.

ÚOHS pokutoval UPC za nepravdivé reference, hrozí zákaz veřejných zakázek


Společnost UPC Česká republika jako uchazeč o veřejnou zakázku společnosti Net4Gas na poskytování služeb datového centra podle tvrzení ÚOHS předložila k prokázání technických kvalifikačních předpokladů reference neodpovídající skutečnosti. Nepravdivé informace měly týkat obchodního vztahu se společnostmi Nodus Technologies a SuperNetwork a mohly mít vliv na posouzení kvalifikace uchazeče v předmětném zadávacím řízení. Rozhodnutí ÚOHS zatím nenabylo právní moci.

Společnost UPC Česká republika k prokázání technických kvalifikačních předpokladů ve své žádosti o účast předložila a následně doplnila informace o referencích tak, že z trojice realizovaných dodávek dvě neodpovídaly skutečnosti, přičemž byly pro posouzení kvalifikace rozhodné. U společnosti Nodus Technologies byl uveden nepravdivý objem plnění za rok a služby nebyly poskytovány ze dvou datových center, ale pouze z jednoho, a u společnosti SuperNetwork, kde i přesto, že neexistoval smluvní vztah mezi těmito dvěma subjekty, uvedl uchazeč nepravdivou délku smluvního vztahu i objem plnění z něj plynoucí.

Společnost UPC Česká republika na základě interního šetření potvrdila předložení informací neodpovídajících skutečnosti v předmětném zadávacím řízení s tím, že se jednalo o pochybení jednotlivce a následné selhání vnitřní kontroly společnosti.


Úvodní foto: © virtualpictures.com - Fotolia.com
Komentáře