UPS s vysokou účinností nemusejí poskytovat náležitou ochranu napájení

APC ze skupiny Schneider Electric varuje, že některé UPS s vysokou účinností nemusejí poskytovat náležitou ochranu napájení.

UPS s vysokou účinností nemusejí poskytovat náležitou ochranu napájení


Snaha snižovat spotřebu elektřiny a emise v datových centrech je pochopitelná. Některá opatření přijatá k snížení ztrát elektřiny v nepřerušitelných záložních zdrojích (UPS)  však zvyšují riziko výpadku IT služeb a škod na zařízení kvůli výpadkům a problémům s dodávkou proudu.

„Někteří výrobci statických UPS uvádějí nerealisticky vysoké hodnoty účinnosti UPS, kterých lze dosáhnout jenom obětováním kvality napájení vyžadované IT servery a zvýšením rizika nechtěných přepínání zdrojů v klíčových momentech provozu UPS,” uvedl ředitel divize Business Development ze společnosti Schneider Electric Shri Karve.

"Přepínání mezi VFD ((line interactive), VI (standby) a VFI (online dvojí konverze) může kvůli časové prodlevě při přepínání ovlivnit odolnost systému. Také může snížit střední dobu mezi poruchami (MTBF) a způsobit tak nízkou dostupnost hodnot také kvůli zvýšené střední době opravy (MTTR). Dostupnost je přitom pro vlastníky a provozovatele datových center klíčovým cílem,” uvedl Shri Karve.

Statické UPS s bateriemi mají na celosvětovém trhu s UPS hlavní podíl. Podle odhadů v roce 2010 činil 7,3 miliardy dolarů (IMS Research, Uninterruptible Power Supply Sourcebook, červenec 2010). Jsou upřednostňovanou volbou pro ochranu klíčových zařízení v datových centrech. “Při výběru, který typ UPS systému poskytne optimální ochranu za konkurenceschopnou cenu, se používá několik hlavních kritérií,” uvedl Karve. Patří mezi ně „kritičnost“ zátěže, typ UPS, konfigurace/dostupnost, typ zátěže, doba běhu na baterie, jednoduchá obsluha a údržba, instalace a strukturální ohledy,” dodal.

V případě datových center je první otázkou „kritičnost“ jejich zátěže. Jinými slovy, jaké jsou důsledky pro organizaci, pokud porucha hlavního vedení nebo výpadek proudu zasáhne její datové centrum. Nepřerušené a kvalitní napájení je klíčové pro spolehlivý provoz IT zařízení a úspěšnou dodávku IT služeb. Podle Shri Karveho “některé trojfázové UPS v některých režimech provozu neposkytují lepší ochranu než nejlevnější UPS, jež lze najít v obchodech s počítači. Tyto UPS také vystavují IT zařízení „nezpracované“ elektřině z hlavního vedení, což žádný seriózní provozovatel datového centra na světě nemůže dopustit.”

Komentáře