V Brně proběhne mezinárodní konference „Security and Protection of Information“

Ve dnech 10. až 12. května 2011 proběhne v administrativní budově Veletrhů Brno mezinárodní konference „Security and Protection of Information“ pořádaná Univerzitou obrany.

V Brně proběhne mezinárodní konference „Security and Protection of Information“


Ve dnech 10. až 12. května 2011 proběhne v administrativní budově Veletrhů Brno mezinárodní konference „Security and Protection of Information“ pořádaná Univerzitou obrany pod patronací bezpečnostního ředitele Ministerstva obrany ČR plk. Ing. Jaroslava Kočovského. Cílem konference je pokračovat v tradici setkávání tuzemských i zahraničních zájemců o bezpečnost ICT ze státního sektoru, školství i komerční sféry a navázat tak na dosavadní konference pořádané od roku 2001 jednou za dva roky jako součást doprovodného programu výstavy IDET.

Jako zvaní řečníci vystoupí přední evropští experti v oblasti informační bezpečnosti, a to Mike Just (Glasgow Caledonian University), Georgie Danezis (Microsoft Research, Cambridge), Christian Rechberger (Katholieke Universiteit Leuven), Dan Cvrček (VUT Brno, nyní působí v Deloitte UK), Falk Schwendike (americká společnost Infoblox), Andrea Dufková (reprezentuje Českou republiku v mezinárodní organizaci ENISA), a přední kryptolog Vladimír Klíma (KNZ).

Den 10. května, který předchází oficiálnímu zahájení konference, bude věnován dvouhodinovým tutoriálům: Security Challenges of Wireless Communication (Cvrček), Privacy Friendly Metering and Billing for Smart-grids and Pay-as-you-drive Instance (Danezis) a Security and People (Just). Přednášky doplní Boris Mutina (VERGILIUS IT Expert) ukázkami praktických útoků na DNS server.

Nosnými tématy konference jsou bezpečnost WiFi sítí, ochrana DNS serverů, lidský faktor při zajištění ICT bezpečnosti a pokroky v oblasti kryptografie. Významný příspěvek přednese Christian Rechberger, který seznámí účastníky konference s aktuálními metodami kryptoanalýzy symetrických šifer. Další vystoupení tohoto dne budou dále věnována novým typům kybernetických útoků včetně útoků na webové aplikační servery, metodám odhalování botnetů, autentizačním technikám, bezpečnosti virtuálních serverů a právním otázkám spojeným s nasazením protokolu IPv6.

Poslední den konference 12. května uvede Falk Schwendike analýzou současného stavu v zavádění DNSSEC ve světě. V dalším bude tento den zaměřen především na kryptologii a biometriku. Přednášky budou věnovány kryptoanalýze pomocí CAD metod, využití časových údajů pro útok na proudové šifry, průmyslové kryptografii, detektorům průniku a využití statistik toků v síti pro detekci protokolů. Novinky v biometrii se budou týkat rozpoznávání ruky a obličeje. Zpestřením programu posledního dne konference bude vystoupení na téma aktuálních problémů spojených s managementem rizik.

Komentáře