V ČR je už založeno přes 60 "evropských společností"

Mezi českými podnikateli roste zájem o evropské společnosti (Societas Europaea). V současné době jich u nás bylo založeno 63.

V ČR je už založeno přes 60 "evropských společností"


Mezi českými podnikateli roste zájem o evropské společnosti (Societas Europaea). V současné době jich u nás bylo založeno 63.

Zatímco v roce 2007 vzniklo u nás 20 evropských společností, v prvních osmi měsících roku 2008 už jejich počet dosáhl 43. Drtivou většinu z nich si podnikatelé pořizují na klíč.

„V loňském roce byla z celkových 20 založených evropských společností jedna třetina koupena jako ready-made. Letos jich je 42 %. Důvod je jednoduchý, založit evropskou společnost je značně komplikované, i mezi právníky je dosud jen hrstka těch, kteří mají s jejím založením vlastní zkušenost,“ vysvětluje Petr Mála, ředitel Společnosti Online, která se prodejem SE na klíč zabývá. „Pro firmy bývá také těžko splnitelné i splnění existence nadnárodního prvku při vzniku evropské společnosti, což je jedna z podmínek právních předpisů EU,“ dodává Mála. Česká republika je dosud jedinou evropskou zemí, kde je možné odkoupit již založené SE, které se zakládají výhradně za účelem prodeje.

Evropská společnost se od běžně používaných forem podnikání liší v několika směrech, mezi podnikateli je vyhledávanou také proto, že jde o nejprestižnější právní formu podnikání, kterou lze v současné době v Evropě založit. Nejčastější motivací k pořízení SE ale patří možnost výběru země sídla takové firmy, které může být v kterémkoli z členských států EU. Přesouvat sídlo evropské společnosti do libovolného státu EU dává podnikateli možnost daňové optimalizace. „Podle aktuálního podnikatelského záměru může firma zareagovat přesunem sídla do státu Unie, kde jsou pro ni v konkrétním případě výhodnější daňové podmínky. Ve chvíli, kdy se zaměří na další komoditu, může sídlo opět měnit. Týká se to například takových oblastí zájmu jako je obchod s pohledávkami, obchod se zbožím, nákup a prodej podílů ve společnostech, internetové služby apod.,“ říká Petr Mála, ředitel Společnosti Online.

Nejde pouze o výhodnější daňové zatížení, ale je to také celkový stav podnikatelské legislativy, úroveň právních jistot a množství administrativy, co motivuje české podnikatele k zakládání evropských společností. Také informační povinnost společností vůči státu je v řadě zemí výrazně nižší než u českých společností. „Tyto výhody jsou pro české firmy atraktivní jako celek, kvůli jedné či druhé samostatně by se asi pro založení evropské společnosti nerozhodly. Spolu s možností libovolného přesunu sídla firmy jde už o dostatečně lukrativní investici,“ vysvětluje Mála. Evropská společnost umožňuje také značnou úspora nákladů na správu a řízení, SE si může zvolit tzv. monistický systém řízení, kdy společnost řídí pouze jeden statutární orgán (minimálně dvoučlenný), kterým je Správní rada. Běžná akciová společnost přitom musí mít povinně představenstvo a dozorčí radu.

Evropská společnost rozhodně není levnou záležitostí, její založení vyžaduje prostředky ve výši desítek tisíc EUR. Příležitosti ke změně formy podnikání či založení nové evropské společnosti již využila řada významných evropských i českých společností. K nejznámějším případům patří loňská transformace světoznámého koncernu PORSCHE, který zvolil právě tuto právní formu podnikání, z tuzemských společností je to například FINEP SE.

Komentáře