V ČR roste počet pohledávek i zájem o řešení pro jejich správu

Společnost StringData zaznamenává zvýšený zájem o své řešení pro správu pohledávek LoanOffice.

V ČR roste počet pohledávek i zájem o řešení pro jejich správu


Firmy především z finančního sektoru hledají řešení, které by jim usnadnilo a zefektivnilo správu delikventních případů. Správa a vymáhání pohledávek patří k administrativně náročným činnostem a v souvislosti s ekonomickou krizí roste počet dlužníků a s tím spojená agenda.

Podle aktuálních statistik sdružení Solus, jež sdružuje finanční a leasingové společnosti i další subjekty, došlo během prvních čtyř měsíců roku 2010 k dalšímu nárůstu pohledávek za fyzickými osobami, a to na 1,6 milionu (k 30. dubnu 2010) z 1,5 milionu (na konci roku 2009). Záznamy se nyní týkají 901 tisíc spotřebitelů oproti 868 tisícům na konci roku 2010. Dlužná částka fyzických osob se za stejné období zvýšila na 25 965 milionů Kč oproti 22 698 milionů Kč na konci roku 2009. Stoupající trend rovněž vykazují nesplácené závazky podnikatelských subjektů, i když nárůsty již nejsou tak strmé jako v předchozím roce. Solus jich eviduje více než 66 tisíc (k 30. dubnu 2010) ve srovnání s 58 tisíci na konci roku 2009. Podnikatelské subjekty nyní dluží přes 2 710 milionů Kč.

Souhrnná dlužná částka fyzických osob a podnikatelských subjektů vůči členům sdružení nyní přesahuje 28,6 miliardy Kč.

Komentáře