V Ostravě začala stavba superpočítačového centra IT4Innovations

V Ostravě byla dnes symbolicky zahájena stavba tuzemského centra špičkových IT technologií.

V Ostravě začala stavba superpočítačového centra IT4Innovations


Národní superpočítačové centrum IT4Innovations bude stát na ploše 2 180 m2 v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), která je garantem projektu. Celková plocha několika pater naplněných IT systémy bude zhruba 6 500 m2.

Nově vznikající budova bude dokončena na jaře příštího roku. Slavnostního poklepu se vedle dvou ministrů české vlády zúčastnili také hejtman moravskoslezského kraje, primátor města Ostravy a nejvyšší univerzitní hodnostáři regionálních univerzit.

Centrum, jehož rozhodující částí bude výkonná technologie odpovídající možnostem desítek tisíc klasických počítačů, ale překračuje hranice zmíněné technické univerzity, jejího domovského Moravskoslezského kraje i České republiky už nyní. Na projektu od počátku spolupracují také další tři moravské univerzity – Ostravská, Slezská a VUT Brno. Spolu s nimi se na centru superpočítání podílí také Akademie věd, přesněji její Ústav geoniky.

IT4Innovations je už také součástí mezinárodní sítě superpočítačových expertních pracovišť PRACE a členové jeho týmu jsou mezinárodně uznávanými odborníky. „Je důležité, že IT4I nechce být uzavřenou entitou, ale pracuje na tom, aby se zapojilo do života města, regionu a spolupracovalo s komerčním sektorem i s mezinárodním vědeckým prostředím“, vyjádřil podporu nově vznikajícímu centru ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala.

Podle ministra dopravy Zbyňka Stanjury superpočítač pomůže i tomuto resortu. „Superpočítač chceme využít pro výpočty vývoje dopravní situace, plánování výstavby a využití dopravní infrastruktury i při úvahách o vytížení jednotlivých dopravních tepen v budoucnu,“ uvedl ministr Stanjura.
Zázemí pro superpočítač a špičkové centrum vědeckých výpočtů IT4Innovations, vyroste za celkem 1,8 miliardy korun z EU do roku 2015.

„Pak budeme schopni realizovat počítačové experimenty týkající se ukládání jaderné odpadu, optimalizace součástí různých strojních zařízení včetně automobilů, nebo simulovat účinky různých léků nevyjímaje ty, které jsou určeny k léčbě rakoviny“, říká Ivo Vondrák, rektor VŠB-TUO. Navíc půjde o tak velké úložiště dat, jakému by odpovídal záznam informací na minimálně milionu DVD nosičů.

Samotný superpočítač vznikne ve dvou etapách. První část, tzv. malý klastr, bude k dispozici už letos na jaře. O dva roky později vznikne tzv. velký cluster, tedy superpočítač, který Ostravě zajistí místo v první stovce světového superpočítaní.


Úvodní foto: © Suprijono Suharjoto - Fotolia.com
Komentáře