Mobilní inovace: IT a podnikání nejsou v souladu

Nová studie společnosti Symantec a Economist Intelligence Unit zdůrazňuje nutnost inovací mobilních technologií pro rozvoj konkurenceschopnosti.

Mobilní inovace: IT a podnikání nejsou v souladu


Studie, kterou zveřejnila Economist Intelligence Unit a sponzorovala ji společnost Symantec, odhaluje zajímavé konflikty. Více než polovina respondentů věří, že IT oddělení jsou odpůrci všech novinek a nápadů v mobilních technologiích, které mohou přinášet pracovníci z jiných částí podniku. Toto napětí se objevilo nejvíce ve firmách poskytujících finanční služby. 62 procent respondentů z tohoto odvětví říká, že IT oddělení brojí proti nápadům, které pocházejí z jiných částí organizace. Skutečně téměř polovina (46%) IT zaměstnanců ze všech odvětví připouští, že to je problém.

"Směrování moderních technologií stále více do konzumní oblasti a zavádění BYOD vedou k pronikání inteligentních zařízení a mobilní technologií do podnikání, a to bude mít i nadále značný dopad na organizace" říká Greg Day, bezpečnostní ředitel  pro region EMEA společnosti Symantec.

Klíčová zjištění výzkumu:

• Pokud jde o mobilní inovace existuje mezi IT a non-IT profesionály rozpor. Méně než 10% non-IT respondentů věří, že IT je "vysoce inovativní" v této oblasti. Více než jedna polovina si myslí, že IT pracovníci jsou negativní vůči novým mobilním návrhům od jiných. Toto napětí je patrné především ve firmách poskytujících finanční služby.

• Zdroje inovačních nápadů se liší v závislosti na typu příslušných služeb. Oddělení IT se zdá být hlavním iniciátorem nápadů na zlepšení mobilní práce zaměstnanců v rámci organizace. Pokud se jedná o využití mobilních technologií ke zlepšení součinnosti se zákazníky, je hlavním zdrojem nápadů marketing a obchod.

• Zrnko naděje: IT již nebude izolováno. Nadějným znamením je to, že IT oddělení bude  mnohem méně izolované v rámci organizací, než dříve. Přibližně jedna třetina respondentů tvrdí, že IT pracovníci „extrémně spolupracují" ve vývoji mobilních služeb.

• Odpověď spočívá ve spolupráci. Přestože je evidováno napětí mezi IT a podnikáním, je zřejmé, že skutečné mobilní inovace vyžadují aktivní spolupráci všech IT i non IT pracovníků.

Studie zahrnuje výsledky analýzy odpovědí 280 vedoucích pracovníků z regionu EMEA, kteří reprezentují IT pozice i výkonný management společností ze všech oblastí podnikání.


Kompletní studii najdete na: http://www.managementthinking.eiu.com/fonts-of-innovation.html#ixzz2HStX3MbK


Úvodní foto: © Fudzo - Fotolia.com
Komentáře