V podnicích se prosazuje IT podle volby uživatelů

RSA, bezpečnostní divize společnosti EMC, vydala zprávy o dvou nových výzkumných iniciativách, které ukazují prudký nárůst používání technologií určených pro individuální uživatele v podnicích.

V podnicích se prosazuje IT podle volby uživatelů


Výzkumy se zároveň zaměřily na rostoucí vliv, který dnešní poučení, technologicky zdatní koncoví uživatelé mají na firemní strategie IT po celém světě.

První z těchto výzkumných iniciativ – průzkum zpracovaný společností IDG Research Services – odhalila široké využití a přijímání spotřebitelských technologií, jako jsou například mobilní digitální zařízení iPhone a iPad, v podnicích a klíčovou roli, kterou v podpoře tohoto trendu sehrávají uživatelé. Druhá iniciativa, připravená radou Security for Business Innovation Council společnosti RSA, zkoumá tento jev hlouběji a zjišťuje, proč se tradiční modely, kdy veškeré využití technologií v podnicích řídí oddělení IT, rychle rozpadají. Tato zpráva nabízí také konkrétní doporučení, jak mohou vedoucí pracovníci v oblasti zabezpečení získat přehled o technologiích používaných uživateli a pracovat s riziky tak, aby vytvořili novou obchodní hodnotu.

„Trend směrem k využívání prostředků, jež nejsou kontrolovány podnikem, a k využívání sociálních sítí pro přístup k informacím a jejich předávání je nevyhnutelný,“ tvrdí David Kent, člen rady Security for Business Innovation Council a viceprezident společnosti Genzyme, který se specializuje na globální rizika a firemní zdroje. „Strkat před ním hlavu do písku nebo se mu vzpírat by byla chyba, vlna by vás pak smetla. Mnohem lepší přístup je tento trend připustit a vytvořit takové podmínky, aby pracoval ve prospěch podniku.“

Studie organizace IDG ukazuje, že podniky přijímají spotřebitelské technologie a opomíjejí rizika

Průzkum organizace IDG Research Services z června 2010, zadaný společností RSA, mezi téměř 400 bezpečnostními specialisty a výpočetními techniky s rozhodovacími pravomocemi ukazuje prudký nárůst přijímání spotřebitelských technologií v podnicích a odhaluje rostoucí roli, kterou při akceleraci tohoto trendu sehrávají koncoví uživatelé. Výzkum rovněž zdůrazňuje, že mnohé organizace značně podceňují přípravu na zvládání rizik spojených s tímto novým přístupem.

Ke klíčovým zjištěním patří:

 • 76 % vedoucích oddělení zabezpečení a IT je přesvědčeno, že vliv uživatelů na rozhodování o nákupu zařízení a aplikací v podniku vzrůstá.
 • Většinu rozhodnutí o starších technologiích, jako jsou stolní a přenosné počítače, sice stále provádí oddělení IT, v oblasti novějších spotřebitelských technologií však probíhají následující dynamické posuny:
  • Přes 60 % respondentů uvádí, že uživatelé mají určitý vliv na to, které typy smartphonů se nakupují, z toho 20 % nechává rozhodovat uživatele.
  • 52 % organizací umožňuje uživatelům podílet se na rozhodování nebo zcela rozhodovat o nákupu netbooků a 50 % uživatele zahrnuje do rozhodování o nákupu tabletů.
  • Uživatelé přispívají k rozhodování o nákupu dokonce i stolních a přenosných počítačů, a to v 35 %, respektive v 47 % společností.
  • O něco více než čtvrtina respondentů uvedla, že jejich společnosti v současné době zaměstnancům umožňují používání vlastních počítačů či mobilních zařízení k pracovním účelům.
 • Ve většině společností se uplatňují zásady zakazující nebo omezující připojování soukromých zařízení do firemní sítě. Téměř 60 % respondentů ovšem přiznalo, že k neoprávněným připojením do firemní sítě přesto stále dochází a 23 % z největších organizací zapojených do průzkumu dokonce zaznamenalo vážný únik či incident právě z tohoto důvodu.
 • Přes 80 % společností dnes v nějaké podobě dovoluje zaměstnancům přístup k webům sociálních sítí. 62 % z těchto společností již sociální sítě využívá jako prostředek externí komunikace se zákazníky a partnery.
 • Trend umožnit uživatelům širší přístup ke spotřebitelským technologiím vnímá většina respondentů jako pozitivní. Celých 63 % se domnívá, že využívání zařízení a prostředků, jako jsou netbooky, tablety, smartphony a sociální sítě, zvyšuje produktivitu zaměstnanců.
 • Řada společností není na tento trend plně připravena z bezpečnostního hlediska. Pouhých 11 % je přesvědčeno, že uplatňují odpovídající úroveň zabezpečení, která je přizpůsobena vzrůstajícímu přístupu ke spotřebitelským zařízením a aplikacím.
 • Pouze 22 % společností zapojených do průzkumu důkladně propočítává rizika spojená se spotřebitelskými technologiemi a aplikacemi před tím, než je uživatelé začnou používat pro pracovní účely. 38 % respondentů vyhodnocuje rizika v některých případech, jejich strategie však má mezery, a až 40 % účastníků prozkumu rizika neanalyzuje vůbec.
Komentáře