Václav Kubata rezignoval na post ředitele úseku marketingu České Spořitelny

Pro rezignaci na post ředitele úseku marketingu České spořitelny se rozhodl k 1. srpnu 2009 Václav Kubata, který působí v České spořitelně na tomto postu od roku 2000.

Václav Kubata rezignoval na post ředitele úseku marketingu České Spořitelny


Pan Kubata se bude v nadcházejících parlamentních volbách ucházet o místo poslance v Parlamentu ČR.  Pro rezignaci se rozhodl ještě před sestavením  kandidátky, aby vyloučil jakékoli spekulace o možném střetu zájmů. Pan Kubata se tak vyvazuje od 1. srpna 2009 ze všech strategických rozhodnutí a interních záležitostí České spořitelny. Česká spořitelna bude důsledně dodržovat principy, které pro tyto případy stanoví zákon.

Rozhodnutí pana Kubaty odejít do politiky je čistě jeho osobním rozhodnutím. Česká spořitelna zůstává nadále bankou bez politických preferencí, resp. bankou se podporující klíčové zásady jako je rozvoj demokracie, dodržování lidských práv, rozvoj právního státu, transparentnosti v podnikání a tržního hospodářství.

Panu Kubatovi Česká spořitelna děkuje za jeho tvrdou práci, přínosné a dlouhodobé působení a přeje mu hodně úspěchů v dalším osobním i profesním životě.

Komentáře