Válka s bioterorismem - a s otazníky

Podle serveru Ihned hodlají USA investovat více peněz do boje s bioterorismem. Hraniční kontroly a letiště by měly být vybavovány detekčními zařízeními, které umožní zjistit aerosoly podezřelé z toho, že obsahují závadné mikroorganismy. ...

Válka s bioterorismem - a s otazníky


Podle serveru Ihned hodlají USA investovat více peněz do boje s bioterorismem. Hraniční kontroly a letiště by měly být vybavovány detekčními zařízeními, které umožní zjistit aerosoly podezřelé z toho, že obsahují závadné mikroorganismy.

Podrobnosti najdete zde. Kontrolovat by se měly například i technologie směřující k přípravě biologických zbraní (prý např. dezinfekční prostředky - to ovšem působí téměř jako vtip). Hospodářské noviny věnují biologickým zbraním speciální téma, kde se v jednom článku píše například i o tom, že by se jako biologická zbraň budoucnosti mohly uplatnit i prakticky vyhubené pravé neštovice.
Nicméně, boj s bioterorismem se zdá být velmi komplikovaným. Příslušné mikroorganismy lze přenášet ve zcela neproblémových předmětech typu potravin, nakonec klidně i ve vlastním organismu. V budoucnu lze s pokrokem genetiky očekávat, že se objeví i mikroorganismy geneticky specifické, které budou pro své přenašeče zcela neškodné. Navíc lze očekávat, že se objeví i uměle připravené struktury stojící jaksi mimo klasickou biologickou taxonomii, jako jsou např. priony.

Komentáře