Varování před pharmingem

Česká spořitelna upozorňuje na pharming – podvodnou techniku získání citlivých bankovních dat klienta bez jeho vědomí.

Varování před pharmingem


Česká spořitelna upozorňuje na pharming – podvodnou techniku získání citlivých bankovních dat klienta bez jeho vědomí.

Bezpečnostní monitoring České spořitelny odhalil nový typ trojského koně, který se snaží z počítačů klientů několika bank - nejen České spořitelny - získat přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Vzhledem k rychlému odhalení je pravděpodobné, že údaje žádného klienta nebyly zneužity.

Pharming či distribuce virů a trojských koní jsou vedle phishingu další podvodné techniky. Mají společné to, že se snaží obejít bezpečnostní technologie a bez vědomí uživatele se instalovat do počítače, například při brouzdání po internetu. Vše se aktivuje ve chvíli, kdy se uživatel hlásí na stránky internetového bankovnictví. Uživatel se tak dostane nikoli na skutečné stránky, ale na předem připravenou kopii, jejímž účelem je opět vylákání citlivých údajů a jejich zneužití.

Pokud má uživatel počítač takto napaden, může se internetbanking chovat nestandardně. Může požadovat po klientech údaje, které běžně k přihlášení nepotřebují. Pokud se tak stane, je nejlepší se ihned odhlásit z aplikace a operaci ihned ukončit. Následně kontaktovat klientské centrum banky, respektive v případě větších znalostí se snažit program odstranit antivirem, či spíše speciálními nástroji.

Komentáře